PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN   
phone-call

Konsultantų kontaktai

Dėl išmokų už prastovas

Preliminarios subsidijos skaičiavimas (iki 2020-12-31):
70%

Prašyme išmokėti subsidiją darbdaviui pasirinkus 70 proc. subsidijos darbo užmokesčiui dydį:

Darbo užmokestis:  Priskaičiuotas darbo užmokestis už prastovos laiką, Eur
Darbo val. sk.: Darbuotojui nustatytas darbo valandų skaičius per mėnesį
Prastovos laikas: Iš jų: darbuotojo prastovos laikas (valandomis) per mėnesį
90%

Prašyme išmokėti subsidiją darbdaviui pasirinkus 90 proc. subsidijos darbo užmokesčiui dydį:

Darbo užmokestis:  Priskaičiuotas darbo užmokestis už prastovos laiką, Eur
Darbo val. sk.: Darbuotojui nustatytas darbo valandų skaičius per mėnesį
Prastovos laikas: Iš jų: darbuotojo prastovos laikas (valandomis) per mėnesį
Close Menu

Prašyme išmokėti subsidiją darbdaviui pasirinkus 70 proc. subsidijos darbo užmokesčiui dydį, taikoma formulė A = 0,7 x DUP, bet ne daugiau nei Užimtumo įstatymo 41 straipsnio 21 dalyje nurodytas didžiausias leistinas dydis, apskaičiuotas proporcingai prastovos laikui MAX A = 1,5 x MMA x (PVS/NVS), kur:

A – apskaičiuota subsidija darbo užmokesčiui;

DUP – priskaičiuotas darbo užmokestis už prastovos laiką;

MAX A – maksimalus pagal Užimtumo įstatymą galimas subsidijos darbo užmokesčiui dydis;

MMA – minimali mėnesinė alga;

PVS – darbuotojo prastovos laikas valandomis per mėnesį;

NVS – darbuotojui nustatytas darbo valandų skaičius per mėnesį.

 

Prašyme išmokėti subsidiją darbdaviui pasirinkus 90 proc. subsidijos darbo užmokesčiui dydį, taikoma formulė A = 0,9 x DUP, bet ne daugiau nei Užimtumo įstatymo 41 straipsnio 21 dalyje nurodytas didžiausias leistinas dydis, apskaičiuotas proporcingai prastovos laikui MAX A = MMA x (PVS/NVS), kur:

A – apskaičiuota subsidija darbo užmokesčiui;

DUP – priskaičiuotas darbo užmokestis už prastovos laiką;

MAX A – maksimalus pagal Užimtumo įstatymą galimas subsidijos darbo užmokesčiui dydis;

MMA – minimali mėnesinė alga;

PVS – darbuotojo prastovos laikas valandomis per mėnesį;

NVS – darbuotojui nustatytas darbo valandų skaičius per mėnesį.”