Primename, kad subsidijai darbo užmokesčiui (už prastovas ir po prastovų) gauti už praėjusį mėnesį darbdaviai dokumentus gali teikti
ne vėliau nei iki 2021 m. rugsėjo 15 d.