PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN   

Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 07.3.1.-ESFA-V-401-06-0001 „Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis“ koordinatorius

 (darbo vieta – Geležinio Vilko g. 3A,Vinlius)   Jūsų atsakomybės:  koordinuoti Projekto veiklų įgyvendinimą, prisiimant atsakomybę už informacijos apibendrinimą bei patikimumą;atsakyti už Projekto tikslų, uždavinių bei nustatytų rodiklių įgyvendinimą bei imtis…

Plačiau

Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 07.3.1.-ESFA-V-401-06-0001 „Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis“ finansininkas

 (darbo vieta – Geležinio Vilko g. 3A,Vinlius)   Jūsų atsakomybės:  atsakyti už Projekto buhalterinę apskaitą, mokėjimų prašymų parengimą bei imtis reikalingų priemonių tinkamai Projekto lėšų apskaitai ir išlaidų deklaravimui užtikrinti;kiekvieną mėnesį…

Plačiau

Priemonių įgyvendinimo priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta – Tauragė )  

Jūsų atsakomybės:   rengti patikrinimų įsakymo projektus ir teikti juos Skyriaus vedėjui;  pagal parengtus ketvirčio planus vykdyti planinius ūkio subjektų patikrinimus Priemonių taikymo, organizavimo, įgyvendinimo srityse, jų atitikimą teisės aktų nustatytiems reikalavimams;  vykdyti neplaninius ūkio subjektų patikrinimus Priemonių…

Plačiau

Mokymo teikėjų dėmesiui!

Kovo 16-30 d. dėl Vyriausybės paskelbto karantino šalyje, sustabdytas ugdymo, mokymo ir studijų procesas visose švietimo įstaigose (universitetuose, kolegijose ir mokyklose, taip pat dienos ir užimtumo centruose, darželiuose, neformaliojo švietimo…

Plačiau

Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 07.3.1-ESFA-V-401-06-0001 „Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis“ mentorius (Panevėžys)

Jūsų atsakomybės: suderinti pokalbių dažnumą ir priemones su Projekto dalyviais.parinkti tinkamą vietą susitikimams su dalyviais;sukurti pagarbos ir pasitikėjimo aplinką tarp savęs ir dalyvio;bendradarbiauti su socialiniais partneriais dėl pagalbos darbo ieškantiems…

Plačiau

Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 07.3.1-ESFA-V-401-06-0001 „Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis“ mentorius (Šilutė)

Jūsų atsakomybės: suderinti pokalbių dažnumą ir priemones su Projekto dalyviais.parinkti tinkamą vietą susitikimams su dalyviais;sukurti pagarbos ir pasitikėjimo aplinką tarp savęs ir dalyvio;bendradarbiauti su socialiniais partneriais dėl pagalbos darbo ieškantiems…

Plačiau

Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 07.3.1-ESFA-V-401-06-0001 „Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis“ atvejo vadybininkas (Pagėgiai)

Jūsų atsakomybės: užtikrinti valstybės ir savivaldybės institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų, teikiančių užimtumo skatinimo, motyvavimo paslaugas ir piniginę socialinę paramą nedirbantiems asmenims, veiklos koordinavimą ir skatinti jų bendradarbiavimą;teikti pirminę informaciją…

Plačiau
Close Menu