Vilniaus klientų aptarnavimo departamento Trakų skyriaus vyriausiasis (darbo vieta Trakuose)(pareiginės algos koeficientas 7,1)

Jūsų atsakomybės:  Nagrinėti prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoti prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo…

PlačiauVilniaus klientų aptarnavimo departamento Trakų skyriaus vyriausiasis (darbo vieta Trakuose)(pareiginės algos koeficientas 7,1)

Vilniaus klientų aptarnavimo departamento Vilniaus jaunimo užimtumo skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta Vilniuje)(pareiginės algos koeficientas – 7,1)                

                                             Jūsų atsakomybės:  Nagrinėti prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoti prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo…

PlačiauVilniaus klientų aptarnavimo departamento Vilniaus jaunimo užimtumo skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta Vilniuje)(pareiginės algos koeficientas – 7,1)                

Vilniaus klientų aptarnavimo departamento vyriausiasis specialistas (darbo vieta Vilniuje)(pareiginės algos koeficientas nuo 7,44 iki 8,35) 

Jūsų atsakomybės:  Koordinuoti ir užtikrinti darbo rinkos paslaugų (profesinės karjeros planavimo ir psichologinio konsultavimo) teikimą Departamentui pavaldžiuose klientų aptarnavimo skyriuose (toliau – skyriai);organizuoti ir vykdyti darbo rinkos paslaugų (profesinės karjeros…

PlačiauVilniaus klientų aptarnavimo departamento vyriausiasis specialistas (darbo vieta Vilniuje)(pareiginės algos koeficientas nuo 7,44 iki 8,35) 

Vilniaus klientų aptarnavimo departamento Vilniaus jaunimo užimtumo skyriaus vyriausiasis specialistas (2 laisvoms pareigybėms užimti)(darbo vieta Vilniuje)(pareiginės algos koeficientas nuo 5,2 iki 7) 

Jūsų atsakomybės:  Registruoti darbo ieškančius asmenis, suvesti jų duomenis į Užimtumo tarnybos valdomą informacinę sistemą;pasiūlyti ir pateikti bedarbiams užpildyti Prašymą dėl nedarbo socialinio draudimo išmokos skyrimo, priimti jį arba raštišką…

PlačiauVilniaus klientų aptarnavimo departamento Vilniaus jaunimo užimtumo skyriaus vyriausiasis specialistas (2 laisvoms pareigybėms užimti)(darbo vieta Vilniuje)(pareiginės algos koeficientas nuo 5,2 iki 7) 

Tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausiasis specialistas(darbo vieta galima bet kuriame Užimtumo tarnybos skyriuje) (Pareiginės algos koeficientas nuo 7,44 iki 8,4)

                 Jūsų atsakomybės:  Sekti informaciją apie Užimtumo tarnybos galimybes dalyvauti tarptautiniuose projektuos, siekiant didinti užimtumą ir dalintis gerosios praktikos pavyzdžiais, vertinti dalyvavimo juose tikslingumą ir teikti pasiūlymus;rengti paraiškas arba…

PlačiauTarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausiasis specialistas(darbo vieta galima bet kuriame Užimtumo tarnybos skyriuje) (Pareiginės algos koeficientas nuo 7,44 iki 8,4)

Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Pakruojo skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta – Pakruojis) (pareiginės algos koeficientas – 7,1)

Jūsų atsakomybės:  Nagrinėti prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoti prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo…

PlačiauŠiaulių klientų aptarnavimo departamento Pakruojo skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta – Pakruojis) (pareiginės algos koeficientas – 7,1)

Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Kelmės skyriaus vyriausiasis specialistas (pakaitinis valstybės tarnautojas) (darbo vieta – Kelmė) (pareiginės algos koeficientas – 7,1)

Jūsų atsakomybės:  Nagrinėti prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoti prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo…

PlačiauŠiaulių klientų aptarnavimo departamento Kelmės skyriaus vyriausiasis specialistas (pakaitinis valstybės tarnautojas) (darbo vieta – Kelmė) (pareiginės algos koeficientas – 7,1)

Panevėžio klientų aptarnavimo departamento Ignalinos skyriaus vyriausiasis specialistas (terminuota darbo sutartis iki kol grįš negalintis eiti pareigų darbuotojas) (darbo vieta – Ignalina), (pareiginės algos koeficientas nuo 5,2 iki 7)

Jūsų atsakomybės:  Registruoti darbo ieškančius asmenis, suvesti jų duomenis į Užimtumo tarnybos valdomą informacinę sistemą;pasiūlyti bedarbiams užpildyti Prašymą dėl nedarbo socialinio draudimo išmokos skyrimo, priimti prašymą arba raštišką atsisakymą pildyti…

PlačiauPanevėžio klientų aptarnavimo departamento Ignalinos skyriaus vyriausiasis specialistas (terminuota darbo sutartis iki kol grįš negalintis eiti pareigų darbuotojas) (darbo vieta – Ignalina), (pareiginės algos koeficientas nuo 5,2 iki 7)