Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento Klaipėdos miesto 2-ojo skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta: Naikupės g. 27A, Klaipėda)

Jūsų atsakomybės: •  bendrauti su aptarnaujamos teritorijos darbdaviais, identifikuoti bei analizuoti jų poreikius, vykdyti laisvų darbo vietų registravimą, prižiūrėti ir koordinuoti tarpininkavimo įdarbinant veiklas, įgyvendinant teisės aktuose nustatytas aktyvios darbo…

PlačiauKlaipėdos klientų aptarnavimo departamento Klaipėdos miesto 2-ojo skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta: Naikupės g. 27A, Klaipėda)

Kauno klientų aptarnavimo departamento Kauno miesto 3-ojo skyriaus vyriausiasis specialistas (pakaitinis valstybės tarnautojas, darbo vieta: E. Ožeškienės g. 16, Kaunas)

Jūsų atsakomybės: • organizuoti ir įgyvendinti aktyvios darbo rinkos politikos priemones, profesinės reabilitacijos programas, valstybės pagalbos teikimą Kauno klientų aptarnavimo departamento aptarnaujamoje teritorijoje veikiančiose socialinėse įmonėse dirbantiems asmenims, subsidijų už…

PlačiauKauno klientų aptarnavimo departamento Kauno miesto 3-ojo skyriaus vyriausiasis specialistas (pakaitinis valstybės tarnautojas, darbo vieta: E. Ožeškienės g. 16, Kaunas)

IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMO PROJEKTO NR. 07.4.1-ESFA-V-414-02-0001 „JAUNIMO SOCIALINIŲ KOMPETENCIJŲ DIDINIMAS“ PSICHOLOGAS (DARBO VIETA ŽEMAITĖS G. 24, KELMĖ /A. POVYLIAUS G. 2, RADVILIŠKIS, LIVONIJOS G. 19A, JONIŠKIS/VYTAUTO DIDŽIOJO G. 94, PAKRUOJIS, TAIKOS G. 1, NAUJOJI, AKMENĖ/VENTOS G. 27, MAŽEIKIAI/ DAUKANTO G.64, TELŠIAI)

Jūsų atsakomybės: užmegzti ryšius ir palaikyti tvarų bei lygiavertį santykį su jaunais žmonėmis;kartu su klientų aptarnavimo skyriaus specialistais, karjeros konsultantais priimti sprendimą dėl asmens dalyvavimo Projekto veiklose, skirtose vidutinių ir…

PlačiauIŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMO PROJEKTO NR. 07.4.1-ESFA-V-414-02-0001 „JAUNIMO SOCIALINIŲ KOMPETENCIJŲ DIDINIMAS“ PSICHOLOGAS (DARBO VIETA ŽEMAITĖS G. 24, KELMĖ /A. POVYLIAUS G. 2, RADVILIŠKIS, LIVONIJOS G. 19A, JONIŠKIS/VYTAUTO DIDŽIOJO G. 94, PAKRUOJIS, TAIKOS G. 1, NAUJOJI, AKMENĖ/VENTOS G. 27, MAŽEIKIAI/ DAUKANTO G.64, TELŠIAI)

Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Vyriausiasis specialistas (darbo vieta – Trakų g. 39, Šiauliai/S. Daukanto g. 64, Telšiai/Taikos g. 1, Akmenė/Žemaitės g. 24, Kelmė/Livonijos g.19a, Joniškis/A. Povyliaus g. 2, Radviliškis/Vytauto g. 94, Pakruojis/Tiesos g. 9, Raseiniai/Ventos g. 27, Mažeikiai/J. Basanavičiaus g. 18, Kėdainiai).

Jūsų atsakomybės: koordinuoti ir užtikrinti darbo rinkos paslaugų (profesinės karjeros planavimo ir psichologinio konsultavimo) teikimą Departamentui pavaldžiuose klientų aptarnavimo skyriuose.organizuoti ir vykdyti darbo rinkos paslaugų (profesinės karjeros planavimo ir psichologinio…

PlačiauŠiaulių klientų aptarnavimo departamento Vyriausiasis specialistas (darbo vieta – Trakų g. 39, Šiauliai/S. Daukanto g. 64, Telšiai/Taikos g. 1, Akmenė/Žemaitės g. 24, Kelmė/Livonijos g.19a, Joniškis/A. Povyliaus g. 2, Radviliškis/Vytauto g. 94, Pakruojis/Tiesos g. 9, Raseiniai/Ventos g. 27, Mažeikiai/J. Basanavičiaus g. 18, Kėdainiai).

Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento Gargždų skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta: Žemaitės g. 64, Gargždai)

Jūsų atsakomybės:   aptarnauti ieškančius darbo asmenis siekiant greičiau juos integruoti į darbo rinką, teikti darbo rinkos paslaugas, administruoti bedarbio statuso Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos…

PlačiauKlaipėdos klientų aptarnavimo departamento Gargždų skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta: Žemaitės g. 64, Gargždai)

iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 07.4.1-ESFA-V-414-02-0001 „Jaunimo socialinių kompetencijų didinimas“ psichologai

1 psichologas Lazdijų ir Varėnos rajonų bei Druskininkų savivaldybėse (darbo vieta –Kauno g. 6A Lazdijai/ Dzūkų g.16, Varėna/ Vilniaus al. 30, Druskininkai); 1 psichologas Alytaus miesto ir rajono, Prienų rajono…

Plačiauiš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 07.4.1-ESFA-V-414-02-0001 „Jaunimo socialinių kompetencijų didinimas“ psichologai

Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo Projekto Nr. 07.4.1.-ESFA-V-414-01-001 „Jaunimo užimtumo skatinimas“ koordinatorius (darbo vieta: Geležinio Vilko g. 3A, Vilnius )

Jūsų atsakomybės:  Koordinuoti Parama mokymuisi įgyvendinimą, prisiimant atsakomybę už informacijos apibendrinimą bei patikimumą , už Projekto tikslų, uždavinių bei nustatytų rodiklių įgyvendinimą bei imtis reikalingų priemonių nustatytiems rodikliams pasiekti; spręsti iškilusius klausimus…

PlačiauIš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo Projekto Nr. 07.4.1.-ESFA-V-414-01-001 „Jaunimo užimtumo skatinimas“ koordinatorius (darbo vieta: Geležinio Vilko g. 3A, Vilnius )

Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento Klaipėdos jaunimo užimtumo skyriaus vyriausiasis specialistas (pakaitinis valstybės tarnautojas, darbo vieta: Vytauto g. 87, Palanga)

Jūsų atsakomybės: • aptarnauti jaunus, iki 29 m. amžiaus, darbo ieškančius asmenis, siekiant padėti jiems greičiau patekti ar grįžti į darbo rinką, teikti informavimo ir konsultavimo paslaugas, informuoti apie Užimtumo…

PlačiauKlaipėdos klientų aptarnavimo departamento Klaipėdos jaunimo užimtumo skyriaus vyriausiasis specialistas (pakaitinis valstybės tarnautojas, darbo vieta: Vytauto g. 87, Palanga)

Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento Klaipėdos jaunimo užimtumo skyriaus vyriausiasis specialistas (pakaitinis valstybės tarnautojas, darbo vieta: Vytauto g. 87, Palanga)

Jūsų atsakomybės: aptarnauti jaunus, iki 29 m. amžiaus, darbo ieškančius asmenis, siekiant padėti jiems greičiau patekti ar grįžti į darbo rinką, teikti informavimo ir konsultavimo paslaugas, informuoti apie Užimtumo tarnybos…

PlačiauKlaipėdos klientų aptarnavimo departamento Klaipėdos jaunimo užimtumo skyriaus vyriausiasis specialistas (pakaitinis valstybės tarnautojas, darbo vieta: Vytauto g. 87, Palanga)

Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento Klaipėdos jaunimo užimtumo skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta: Naikupės g. 27A, Klaipėda )

Jūsų atsakomybės: aptarnauti jaunus, iki 29 m. amžiaus, darbo ieškančius asmenis, siekiant padėti jiems greičiau patekti ar grįžti į darbo rinką, teikti informavimo ir konsultavimo paslaugas, informuoti apie Užimtumo tarnybos…

PlačiauKlaipėdos klientų aptarnavimo departamento Klaipėdos jaunimo užimtumo skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta: Naikupės g. 27A, Klaipėda )