Kauno klientų aptarnavimo departamento Kauno miesto 1-ojo skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta-Kaunas) (pareiginės algos koeficientas – nuo 5,2 iki 7)

Jūsų atsakomybės:   registruosite darbo ieškančius asmenis, suvesite jų duomenis į Užimtumo tarnybos valdomą informacinę sistemą;  pasiūlysite ir pateiksite bedarbiams užpildyti Prašymą dėl nedarbo socialinio draudimo išmokos skyrimo, priimsite prašymą arba raštišką atsisakymą pildyti prašymą, registruosite jį bei…

PlačiauKauno klientų aptarnavimo departamento Kauno miesto 1-ojo skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta-Kaunas) (pareiginės algos koeficientas – nuo 5,2 iki 7)

Kauno klientų aptarnavimo departamento Kauno jaunimo užimtumo skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta – Kaunas) (pareiginės algos koeficientas – nuo 5,2 iki 7)

Jūsų atsakomybės:   registruosite darbo ieškančius asmenis, suvesite jų duomenis į Užimtumo tarnybos valdomą informacinę sistemą;  pasiūlysite ir pateiksite bedarbiams užpildyti Prašymą dėl nedarbo socialinio draudimo išmokos skyrimo, priimsite prašymą arba raštišką atsisakymą pildyti prašymą, registruosite jį bei…

PlačiauKauno klientų aptarnavimo departamento Kauno jaunimo užimtumo skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta – Kaunas) (pareiginės algos koeficientas – nuo 5,2 iki 7)

Kauno klientų aptarnavimo departamento Kauno miesto 1-ojo skyriaus vyriausiasis specialistas  (darbo vieta Kaune) (pareiginės algos koeficientas nuo 5,2 iki 7)

Jūsų atsakomybės:   Registruoti darbo ieškančius asmenis, suvesti jų duomenis į Užimtumo tarnybos valdomą informacinę sistemą; pasiūlyti ir pateikti bedarbiams užpildyti Prašymą dėl nedarbo socialinio draudimo išmokos skyrimo, priimti prašymą arba raštišką…

PlačiauKauno klientų aptarnavimo departamento Kauno miesto 1-ojo skyriaus vyriausiasis specialistas  (darbo vieta Kaune) (pareiginės algos koeficientas nuo 5,2 iki 7)

Kauno klientų aptarnavimo departamento Kauno miesto 1-ojo skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta-Kaunas) (pareiginės algos koeficientas – nuo 5,2 iki 7)

Jūsų atsakomybės:   registruosite darbo ieškančius asmenis, suvesite jų duomenis į Užimtumo tarnybos valdomą informacinę sistemą;  pasiūlysite ir pateiksite bedarbiams užpildyti Prašymą dėl nedarbo socialinio draudimo išmokos skyrimo, priimsite prašymą arba raštišką atsisakymą pildyti prašymą, registruosite jį bei…

PlačiauKauno klientų aptarnavimo departamento Kauno miesto 1-ojo skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta-Kaunas) (pareiginės algos koeficientas – nuo 5,2 iki 7)

Kauno klientų aptarnavimo departamento Kauno miesto 1-ojo skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta-Kaunas) (pareiginės algos koeficientas – nuo 5,2 iki 7)

Jūsų atsakomybės:   registruosite darbo ieškančius asmenis, suvesite jų duomenis į Užimtumo tarnybos valdomą informacinę sistemą;  pasiūlysite ir pateiksite bedarbiams užpildyti Prašymą dėl nedarbo socialinio draudimo išmokos skyrimo, priimsite prašymą arba raštišką atsisakymą pildyti prašymą, registruosite jį bei…

PlačiauKauno klientų aptarnavimo departamento Kauno miesto 1-ojo skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta-Kaunas) (pareiginės algos koeficientas – nuo 5,2 iki 7)

Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Šiaulių miesto 1-ojo skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta – Šiauliai) (pareiginės algos koeficientas – nuo 5,2 iki 7)

Jūsų atsakomybės:  registruoti darbo ieškančius asmenis, suvesti jų duomenis į Užimtumo tarnybos valdomą informacinę sistemą;pasiūlyti ir pateikti bedarbiams užpildyti Prašymą dėl nedarbo socialinio draudimo išmokos skyrimo, priimti prašymą arba raštišką…

PlačiauŠiaulių klientų aptarnavimo departamento Šiaulių miesto 1-ojo skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta – Šiauliai) (pareiginės algos koeficientas – nuo 5,2 iki 7)

Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Pakruojo skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta-Pakruojis) (pareiginės algos koeficientas – nuo 5,2 iki 7)

Jūsų atsakomybės:  registruoti darbo ieškančius asmenis, suvesti jų duomenis į Užimtumo tarnybos valdomą informacinę sistemą;pasiūlyti ir pateikti bedarbiams užpildyti Prašymą dėl nedarbo socialinio draudimo išmokos skyrimo, priimti prašymą arba raštišką…

PlačiauŠiaulių klientų aptarnavimo departamento Pakruojo skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta-Pakruojis) (pareiginės algos koeficientas – nuo 5,2 iki 7)

Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Telšių jaunimo užimtumo skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta Naujojoje Akmenėje) (pareiginės algos koeficientas nuo 5,2 iki 7)

Jūsų atsakomybės:  teikti informavimo apie užimtumo rėmimo priemones ir darbo rinkos paslaugas bei profesinio informavimo paslaugas jauniems asmenims individualiai, grupėms, tiesiogiai ar nuotoliniu būdu;teikti bendrojo, profesinio konsultavimo paslaugas jauniems asmenims…

PlačiauŠiaulių klientų aptarnavimo departamento Telšių jaunimo užimtumo skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta Naujojoje Akmenėje) (pareiginės algos koeficientas nuo 5,2 iki 7)

Vilniaus klientų aptarnavimo departamento vyriausiasis specialistas (psichologas) (darbo vieta Vilniuje) (pareiginės algos koeficientas nuo 7,44 iki 8,35)

Jūsų atsakomybės:  koordinuoti ir užtikrinti darbo rinkos paslaugų (profesinės karjeros planavimo ir psichologinio konsultavimo) teikimą Departamentui pavaldžiuose klientų aptarnavimo skyriuose;organizuoti ir vykdyti darbo rinkos paslaugų (profesinės karjeros planavimo ir psichologinio…

PlačiauVilniaus klientų aptarnavimo departamento vyriausiasis specialistas (psichologas) (darbo vieta Vilniuje) (pareiginės algos koeficientas nuo 7,44 iki 8,35)