Kauno klientų aptarnavimo departamento Kauno jaunimo užimtumo skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta Kaune) (pareiginės algos koeficientas – nuo 5,5 iki 7)

Jūsų atsakomybės:  registruoti darbo ieškančius asmenis, suvesti jų duomenis į Užimtumo tarnybos valdomą informacinę sistemą;pasiūlyti ir pateikti bedarbiams užpildyti Prašymą dėl nedarbo socialinio draudimo išmokos skyrimo, priimti prašymą arba raštišką…

PlačiauKauno klientų aptarnavimo departamento Kauno jaunimo užimtumo skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta Kaune) (pareiginės algos koeficientas – nuo 5,5 iki 7)

Kauno klientų aptarnavimo departamento Kauno miesto 2-ojo skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta Kaune) (pareiginės algos koeficientas nuo 5,5 iki 7)

Jūsų atsakomybės:  Registruoti darbo ieškančius asmenis, suvesti jų duomenis į Užimtumo tarnybos valdomą informacinę sistemą;pasiūlyti ir pateikti bedarbiams užpildyti Prašymą dėl nedarbo socialinio draudimo išmokos skyrimo, priimti prašymą arba raštišką…

PlačiauKauno klientų aptarnavimo departamento Kauno miesto 2-ojo skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta Kaune) (pareiginės algos koeficientas nuo 5,5 iki 7)

Panevėžio klientų aptarnavimo departamento Panevėžio jaunimo užimtumo skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta-Rokiškis) (pareiginės algos koeficientas – nuo 5,5 iki 7)

Jūsų atsakomybės:  teikti informavimo apie užimtumo rėmimo priemones ir darbo rinkos paslaugas bei profesinio informavimo paslaugas jauniems asmenims individualiai, grupėms, tiesiogiai ar nuotoliniu būdu;teikti informavimo paslaugas darbdaviams apie įregistruotus sezoninio…

PlačiauPanevėžio klientų aptarnavimo departamento Panevėžio jaunimo užimtumo skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta-Rokiškis) (pareiginės algos koeficientas – nuo 5,5 iki 7)

Vilniaus klientų aptarnavimo departamento Vilniaus rajono skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta Vilniaus mieste)(pareiginės algos koeficientas 7,1)

Jūsų atsakomybės:  priimti ir aptarnauti asmenis arba, prireikus, koordinuoti šį procesą;rengti ir teikti informaciją su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais arba, prireikus, koordinuoti šį procesą;nagrinėti prašymus ir kitus…

PlačiauVilniaus klientų aptarnavimo departamento Vilniaus rajono skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta Vilniaus mieste)(pareiginės algos koeficientas 7,1)

Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento Klaipėdos m. 1-ojo sk. skyriaus vyriausiasis (darbo vieta Klaipėdoje) (pareiginės algos koeficientas 7,1)

Jūsų atsakomybės:  Priimti ir aptarnauti asmenis arba prireikus koordinuoti asmenų priėmimą ir aptarnavimą;Nagrinėti prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoti prašymų ir…

PlačiauKlaipėdos klientų aptarnavimo departamento Klaipėdos m. 1-ojo sk. skyriaus vyriausiasis (darbo vieta Klaipėdoje) (pareiginės algos koeficientas 7,1)

Vilniaus klientų aptarnavimo departamento Trakų skyriaus vyriausiasis (darbo vieta Trakuose)(pareiginės algos koeficientas 7,1)

Jūsų atsakomybės:  Nagrinėti prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoti prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo…

PlačiauVilniaus klientų aptarnavimo departamento Trakų skyriaus vyriausiasis (darbo vieta Trakuose)(pareiginės algos koeficientas 7,1)

Kauno klientų aptarnavimo departamento Kauno miesto 3-iojo skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta-Kaunas) (pareiginės algos koeficientas – nuo 5,2 iki 7)

Jūsų atsakomybės:  bendrauti su aptarnaujamos teritorijos darbdaviais, identifikuoti bei analizuoti jų poreikius ir vykdyti Užimtumo tarnybos paslaugų darbdaviams rinkodarą;administruoti darbdavių duomenų bazę;informuoti darbdavius apie užimtumo rėmimo priemones bei jų įgyvendinimo…

PlačiauKauno klientų aptarnavimo departamento Kauno miesto 3-iojo skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta-Kaunas) (pareiginės algos koeficientas – nuo 5,2 iki 7)

Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Telšių jaunimo užimtumo skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta Naujojoje Akmenėje) (pareiginės algos koeficientas nuo 5,2 iki 7)

Jūsų atsakomybės:  teikti informavimo apie užimtumo rėmimo priemones ir darbo rinkos paslaugas bei profesinio informavimo paslaugas jauniems asmenims individualiai, grupėms, tiesiogiai ar nuotoliniu būdu;teikti bendrojo, profesinio konsultavimo paslaugas jauniems asmenims…

PlačiauŠiaulių klientų aptarnavimo departamento Telšių jaunimo užimtumo skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta Naujojoje Akmenėje) (pareiginės algos koeficientas nuo 5,2 iki 7)

Panevėžio klientų aptarnavimo departamento Zarasų skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta-Zarasai) (pareiginės algos koeficientas – 7,1)

Jūsų atsakomybės:   Priimti ir aptarnauti asmenis arba prireikus koordinuoti asmenų priėmimą ir aptarnavimą.Teikti darbo rinkos paslaugas darbo ieškantiems asmenims „atvejo vadybos“ principu vadovaujantis darbo rinkos paslaugų teikimą reglamentuojančiais teisės aktais.Bendradarbiauti…

PlačiauPanevėžio klientų aptarnavimo departamento Zarasų skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta-Zarasai) (pareiginės algos koeficientas – 7,1)

Projekto „Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis“ atvejo vadybininkas (Terminuota projektinio darbo sutartis) (Darbo vieta – Alytus) (pareiginės algos koeficientas nuo 6,8 iki 7,1)

Jūsų atsakomybės:   užtikrinti valstybės ir savivaldybės institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų, teikiančių užimtumo skatinimo, motyvavimo paslaugas ir piniginę socialinę paramą nedirbantiems asmenims, veiklos koordinavimą ir skatinti jų bendradarbiavimą;teikti pirminę informaciją…

PlačiauProjekto „Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis“ atvejo vadybininkas (Terminuota projektinio darbo sutartis) (Darbo vieta – Alytus) (pareiginės algos koeficientas nuo 6,8 iki 7,1)