Atvykimo išmoka iš užsienio pritrauktiems darbuotojams

Nuo 2022 m. liepos 1 d. įsigalioja Užimtumo įstatymo pakeitimai, padedantys darbdaviams pritraukti trūkstamus aukštos kvalifikacijos specialistus iš užsienio, įskaitant nuo karo pabėgusius kvalifikuotus ukrainiečius, norinčius įsidarbinti Lietuvoje. Parama persikelti į Lietuvą taip pat galės pasinaudoti ir seniau išvykę emigrantai – Lietuvos piliečiai.  Atvykimo išmoką iš užsienio pritrauktiems darbuotojams reglamentuoja Užimtumo įstatymo  481straipsnis.

Išmokos trukmė ir dydis

Iš užsienio pritrauktiems darbuotojams bus mokama vienkartinė 2993 Eur išmoka (4,1 MMA dydžio), jei jis nuo 2022 m. laikomas nuolatiniu šalies gyventoju, nors prieš tai pastaruosius penkerius metus gyveno užsienyje. Su darbdaviu turės būti sudaryta neterminuota darbo sutartis, o jo profesija įtraukta į aukštą pridėtinę vertę kuriančių profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvoje, sąrašą.

Taip pat šiai išmokai gauti bus vertinamas iš užsienio pritraukto darbuotojo gaunamas 6 mėnesių vidutinis darbo užmokestis – jis turėtų būti ne mažesnis nei 2993 Eur (4,1 MMA). Išmokai gauti bus vertinamas ir kitų tos įmonės darbuotojų vidutinis darbo užmokestis.

Atsižvelgiant į sudėtingą geopolitinę situaciją Ukrainoje, kai daugiau nei 13 tūkst. į Lietuvą atvykusių ukrainiečių jau įsidarbino Lietuvoje, vienkartinė išmoka galės būti taikoma ir Ukrainos piliečiams, pasitraukusiems dėl Rusijos pradėtų vykdyti karinių veiksmų.

Jiems vidutinio darbo užmokesčio dydžio kartelė kiek žemesnė. Pretenduoti į atvykimo išmoką jie galės tais atvejais, jei gaunamas vidutinis 3 mėnesių užmokestis yra ne mažesnis nei 1752 Eur (2,4 MMA). Vėlgi bus vertinamas praeitais kalendoriniais metais kitų įmonės darbuotojų gautas vidutinis darbo užmokestis.

Taip pat ukrainiečiams nėra taikoma sąlyga dėl aukštos pridėtinės vertės kuriančios profesijos.

Dėl išmokos į Užimtumo tarnybą bus galima kreiptis ne anksčiau nei po 6 mėnesių ir ne vėliau kaip per 2 metus nuo asmens darbo Lietuvoje pagal neterminuotą darbo sutartį pradžios. Ukrainiečiai galės kreiptis ne anksčiau kaip po 3 mėnesių ir ne vėliau kaip per 2 metus nuo asmens darbo Lietuvoje pagal neterminuotą darbo sutartį pradžios.

Asmenys dėl Atvykimo išmokos iš užsienio pritrauktiems darbuotojams, skyrimo kreipiasi į Užimtumo tarnybą ne anksčiau kaip po 6 mėnesių ir ne vėliau kaip per 2 metus nuo darbuotojo darbo Lietuvoje pagal neterminuotą darbo sutartį pradžios, tačiau ne vėliau nei iki 2025 m. gegužės 31 d.  

Ukrainos piliečiaine anksčiau kaip po 3 mėnesių ir ne vėliau kaip per 2 metus nuo darbuotojo darbo Lietuvoje pagal neterminuotą darbo sutartį pradžios, tačiau ne vėliau nei iki 2025 m. gegužės 31 d.  

Kur ir kokiais būdais kreiptis dėl išmokos skyrimo?

Prašymas dėl išmokos skyrimo Klientų aptarnavimo departamentui gali būti pateiktas:

–  atvykus tiesiogiai raštu;

–  elektroniniu paštu atvykimoismoka@uzt.lt tik pasirašius kvalifikuotu elektroniniu parašu;

–  siunčiant paštu su originaliais parašais – Trakų g. 39, Šiauliai.

Pažymėtina, kad gavus netinkamai arba nepilnai užpildytą Prašymą, pateikus ne visus nurodytus dokumentus ar Prašymą pateikus kitais būdais, Klientų aptarnavimo departamentas raštu (elektroniniu paštu) Prašymą pateikusio asmens prašo patikslinti duomenis, pateikti jį tinkamu būdu arba pateikti trūkstamus dokumentus per 3 darbo dienas.
Kilus klausimams, kreipkitės bendruoju konsultacijų  numeriu 1883.

Plačiau.

Prašymo forma lietuvių kalba (LT)

Prašymo forma lietuvių kalba ukrainiečiams (LT-UA)

Prašymus pildyti reikia lietuvių kalba / Applications are filled in Lithuanian / Заявки заповнюються литовською мовою / Bewerbungen werden auf litauisch ausgefüllt / Les demandes sont remplies en lituanien/ Заявки заполняются на литовском языке

Prašymo forma anglų kalba (EN)

Prašymo forma vokiečių kalba (DE)

Prašymo forma prancūzų kalba (FR)

Prašymo forma ukrainiečių kalba (UA)

Išmoka darbdaviui, pritraukusiam darbuotoją iš užsienio

Nuo 2022 m. liepos 1 d. įsigalioja Užimtumo įstatymo pakeitimai, numato teisę gauti išmoką darbdaviui, pritraukusiam darbuotoją iš užsienio. Išmoką darbdaviui, pritraukusiam darbuotoją iš užsienio reglamentuoja Užimtumo įstatymo  482 straipsnis.

Teisę gauti išmoką turi darbdavys, įdarbinęs iš užsienio pritrauktą darbuotoją, turintį teisę gauti atvykimo išmoką. Ši vienkartinė paskata negalės viršyti 5256 Eur (7,2 MMA) ir dėl jos darbdavys galės kreiptis ne anksčiau nei po 12 mėnesių ir ne vėliau kaip per 2 metus nuo darbuotojo darbo Lietuvoje pradžios. Už įdarbintą Ukrainos pilietį darbdaviui išmoka nepriklausys.

Darbdavys dėl išmokos darbdaviui, pritraukusiam darbuotoją iš užsienio, skyrimo kreipiasi į Užimtumo tarnybą ne anksčiau kaip po 12 mėnesių ir ne vėliau kaip per 2 metus nuo darbuotojo darbo Lietuvoje pagal neterminuotą darbo sutartį pradžios, tačiau ne vėliau nei iki 2025 m. gegužės 31 d.

Kur ir kokiais būdais kreiptis dėl išmokos skyrimo?

Dėl išmokos darbdaviui, pritraukusiam darbuotoją iš užsienio, skyrimo reikia kreiptis į Užimtumo tarnybos Klientų aptarnavimo departamentą.

Kreiptis galima pateikiant nurodytus dokumentus el. paštu atvykimoismoka@uzt.lt  tik pasirašius kvalifikuotu elektroniniu parašu. 

Pažymėtina, kad gavus netinkamai arba nepilnai užpildytą Prašymą, pateikus ne visus dokumentus ar Prašymą pateikus nustatytu būdu, Klientų aptarnavimo departamentas raštu (elektroniniu paštu) darbdavio prašo patikslinti Prašymą, pateikti jį tinkamu būdu arba pateikti trūkstamus dokumentus per 3 darbo dienas.

Kilus klausimams, kreipkitės  bendruoju konsultacijų numeriu 1883.

Plačiau.

Prašymo forma darbdaviams