PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN   

Užimtumo tarnybos paslaugos atsargos kariams: karo prievolininkams, atlikusiems privalomąją pradinę karo tarnybą, profesinę karo tarnybą, karių savanorių tarnybą, kariūnų tarnybą ir išleistiems į atsargą

Daugiau nei dvidešimt verslo, švietimo ir valstybės institucijų atstovų pasirašė memorandumą dėl Lietuvos kariuomenės atsargos karių užimtumo didinimo, kuriuo įsipareigojo informuoti atsargos karius apie įsidarbinimo galimybes. Užimtumo tarnyba, bendradarbiaudama su Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, sukūrė Atsargos karių banką, kuriame darbo ieškantys atsargos kariai gali pateikti informaciją apie save ir greičiau susirasti tinkamą darbą, o darbdaviai – įdarbinti į atsargą išleistus karius.

Tapti Atsargos karių banko dalyviais gali į atsargą išleidžiami ir išleisti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos tikrosios karo tarnybos kariai, karo prievolininkai, atlikę privalomąją pradinę karo tarnybą, profesinę karo tarnybą, karių savanorių tarnybą, kariūnų tarnybą ir išleisti į atsargą (ar dimisiją).

Šiuo metu profesinėje karo tarnyboje tarnauja per 9 tūkst. karių. Kasmet į atsargą jų išleidžiama apie 430. Šių karių vidutinis amžius – apie 35 metus (tarp jų, karininkų ir puskarininkių – apie 41–43  metus, kareivių – apie 27 metus). 2015 m., atkūrus nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą, kasmet pašaukiama ir tarnybą atlieka daugiau nei 3 tūkst. šauktinių, kuriems baigus tarnybą darbo paieška taip pat tampa aktuali.

Būdami darbingo amžiaus į atsargą išleisti kariai siekia tęsti karjerą kitose veiklos srityse – įsidarbinti samdomais darbuotojais ar kurti savo verslą ir naujas darbo vietas.

Dėl ilgametės tarnybos vienoje ypatingoje srityje į atsargą išėję profesinės karo tarnybos kariai, pavyzdžiui, artileristai, išminuotojai ar koviniai narai, susiduria su didesnėmis įsidarbinimo civilinėje srityje problemomis nei kiti darbo rinkoje konkuruojantys asmenys. Jų karybos metu išugdytų savybių ir kompetencijų, tokių kaip atsakomybė, disciplina, lyderystė, komandinio darbo įgūdžiai, lojalumas organizacijai, potencialūs darbdaviai dažnai nepastebi ar nesupranta. Kario tarnybai keliami specifiniai reikalavimai (nuolatinė parengtis, ypatinga kario drausmė ir atsakomybė, fizinis ir psichologinis pasirengimas, aukštos moralinės savybės, lojalumas Lietuvos valstybei ir kt.) sudaro sąlygas karo tarnybą atliekantiems kariams išsiugdyti atitinkamas asmenines savybes ir kompetencijas (drąsą, ryžtą, ištvermę, drausmę, atsakomybę, lojalumą, efektyvų komandinį darbą, lyderystę ir daugelį kitų), kurios gali būti sėkmingai realizuojamos kitose veiklos srityse jiems išėjus į atsargą.

Užimtumo tarnybos paslaugos pareigūnams ir  kariams

Užimtumo tarnyboje kariai gali užpildyti profesinių interesų anketą, padėsiančią nustatyti asmens interesus atitinkančią veiklos sritį ir įvertinti profesinį kryptingumą, taip pat prioriteto tvarka šiai tikslinei grupei yra finansuojamas profesinis mokymas siekiant perkvalifikuoti ar suteikti naujų kompetencijų, rengiami informaciniai, konsultaciniai bei motyvaciniai seminarai. Visoje šalyje su šia tiksline grupe dirba 49 įdarbinimo specialistai. Specialistų, atsakingų už pareigūnų ir karių integracijos į darbo rinką priemones, sąrašą rasite čia.

Kaip tapti Atsargos karių banko dalyviu

Atsargos karys, norėdamas dalyvauti Atsargos karių banke, Užimtumo tarnybos elektroninių paslaugų portale www.uzt.lt užpildo gyvenimo aprašymą, patvirtina savo narystę ir anketoje pažymi „Esu atsargos karys“. Darbdaviai registruodami darbo vietą ir siekdami įdarbinti atsargos karį, turi galimybę pažymėti, jog darbo pasiūlymas gali sudominti atsargos karius. Į atsargą išėjęs karys, darbo skelbimų paieškos laukelyje pasirinkęs „Atsargos kariams“, mato jam skirtus skelbimus.

Subsidijos už karo prievolininkus

Jei įdarbinate ar esate įdarbinęs atlikusį privalomąją pradinę karo tarnybą karo prievolininką, Jums gali būti skirta subsidija šio asmens darbo užmokesčio išlaidoms iš dalies kompensuoti.

Subsidija skiriama darbdaviams:

  • įdarbinusiems karo prievolininkus, atlikusius nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą;
  • karo prievolininkui grįžus dirbti į buvusią darbovietę po nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo.

Kokia subsidijos mokėjimo trukmė?

Subsidija mokama 6 mėnesius nuo karo prievolininko įdarbinimo arba sugrįžimo į darbą dienos.

Koks subsidijos mokėjimo dydis?

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo 41 str. 2 d., subsidijos dydis už kiekvieną įdarbintą / grįžusį dirbti karo prievolininką negali viršyti 1,17 Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžio.

Karo prievolininkas turi būti įdarbintas arba sugrįžti į darbą per 3 mėnesius nuo nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo datos.

Kokius dokumentus Užimtumo tarnybai pateikia darbdavys?

  1. Prašymą skirti subsidiją;
  2. Darbo sutarties, sudarytos su įdarbintu karo prievolininku, kopiją;
  3. Pažymą apie įdarbinto karo prievolininko dirbtą darbo laiką, apskaičiuotą ir išmokėtą jam darbo užmokestį, taip pat apskaičiuotas draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokas.

Kada pateikiami dokumentai?

  1. Pirmą kartą dokumentai pateikiami ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pasibaigus pirmam kalendoriniam mėnesiui po karo prievolininko įdarbinimo arba grįžimo į darbą.
  2. Už likusį laikotarpį ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo kiekvieno mėnesio pabaigos darbdavys Užimtumo tarnybai turi pateikti tik aukščiau minėtą pažymą.

Kada priimamas sprendimas dėl subsidijos mokėjimo?

Užimtumo tarnyba per 10 darbo dienų nuo dokumentų gavimo dienos priima sprendimą dėl subsidijos mokėjimo / nemokėjimo / dokumentų patikslinimo poreikio.

Subsidijų už įdarbintus karo prievolininkus skyrimą reglamentuoja:

Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo 41 straipsnio 2 dalis

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 25 d. nutarimas Nr. 165 „Dėl subsidijos nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių karo prievolininkų darbo užmokesčiui mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir šios subsidijos dydžio nustatymo“

© Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 190766619

Bendrasis konsultacijų numeris 1883 (+370) 5 250 0883
Faks.: (8 5) 236 0788, (8 5) 274 5883
El. paštas: info@uzt.lt, eures@uzt.lt
Cituojant būtina nurodyti šaltinį.

Close Menu