You are currently viewing Apdovanojimas (09.12)

Apdovanojimas (09.12)

Užimtumo tarnyba minėjo darbo biržų sistemos sukūrimo 100-metį ir vienerius Užimtumo tarnybos veiklos metus. Šia proga organizavo konferenciją „Socialinės partnerystės vaidmuo užimtumui didinti“.
Renginyje pristatytos bendradarbiavimo patirtys, skirtos didinti gyventojų užimtumą ir organizacijos raidą per šimtmetį. Konferencijoje diskutuota ir apie naujas, efektyvias partnerių bendradarbiavimo formas.
Renginio metu buvo apdovanoti socialinių iniciatyvų įgyvendintojai, kurie labiausiai prisidėjo didinant gyventojų užimtumą įvairiuose Lietuvos regionuose. Džiaugiamės, kad Alytaus miesto savivaldybė buvo apdovanota už tarpinstitucinį bendradarbiavimą stiprinant profesinį orientavimą ir paslaugas jaunimui t. y. už regioninį karjeros centro „Karjeras“ įkūrimą!

Renginio akimirkos