Dažniausiai užduodami klausimai apie savarankiškai dirbančio asmens išmoką (SDA)

 • Post author:
 • Post published:2020-11-09
 • Post category:Karantinas

Kokios grupės asmenų gali gauti išmoką savarankiškai dirbantiems asmenims?

Teisę gauti išmoką turi savarankiškai dirbantys asmenys, apibrėžti Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 2 straipsnio 9 dalyje:

 • individualių įmonių savininkai;
 • mažųjų bendrijų nariai;
 • tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių ūkinių bendrijų tikrieji nariai;
 • asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (advokatai, advokatų padėjėjai, notarai, antstoliai, verslo liudijimus turintys asmenys ir kiti asmenys);
 • fiziniai asmenys, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla, kai žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis pagal valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro atliktus skaičiavimus už praėjusių metų mokestinį laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. yra lygus 4 ekonominio dydžio vienetams arba didesnis (veikla nėra įtraukta į apribotų veiklų sąrašą, todėl į išmoką pretenduoti negali);
 • šeimynos dalyviai, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos šeimynų įstatyme;
 • asmenys, gaunantys pajamas pagal autorines sutartis arba pajamas iš sporto ar atlikėjo veiklos;
 • verslo liudijimus turintys asmenys.

Kam turėtų būti siunčiamas prašymas dėl SDA išmokos gavimo?

Registruoti Užimtumo tarnyboje asmenys prašymą pateikti gali:

 • iš savo darbo ieškančio asmens registracijos kortelėje nurodyto elektroninio pašto, siunčiant užpildytą prašymą į Užimtumo tarnybos skyrių, vykdantį klientų aptarnavimo funkcijas, kuriame asmuo yra registruotas;
 • paštu, siunčiant užpildytą ir pasirašytą prašymą į Užimtumo tarnybos skyrių, vykdantį klientų aptarnavimo funkcijas, kuriame asmuo yra registruotas;
 • per administracinių ir viešųjų paslaugų portalą Elektroniniai valdžios vartai.

Neregistruoti Užimtumo tarnyboje asmenys:

 • registracijos Užimtumo tarnyboje metu. Užsiregistruoti galite elektroniniu būdu, naudojantis Užimtumo tarnybos interneto svetainėje prieinama elektronine paslauga „Registracija Užimtumo tarnyboje“. Tai galite atlikti čia.

Gaunu SDA išmoką. Ar reikia iš naujo viską pildyti dėl teisės aktų pasikeitimų nuo sausio 1 dienos?

Jei savarankiškai dirbančio asmens veikla bus apribojama ir pateks į Valstybinės mokesčių inspekcijos Savarankiškai dirbančių asmenų, pripažintų nukentėjusiais nuo ekstremaliosios situacijos ir karantino, kurio metu Lietuvos Respublikos Vyriausybė nustato ūkinės veiklos apribojimus, sąrašą – nuo 2021 m. sausio 1 d. išmokos mokėjimas bus tęsiamas. Naujo prašymo pildyti nereikės.

Ar Jūsų veikla yra įtraukta į apribotų veiklų sąrašą, galite pasitikrinti čia.

Gaunu SDA išmoką, bet į Valstybinės mokesčių inspekcijos Savarankiškai dirbančių asmenų, pripažintų nukentėjusiais nuo ekstremaliosios situacijos ir karantino, kurio metu Lietuvos Respublikos Vyriausybė nustato ūkinės veiklos apribojimus, sąrašą nepatenku. Ar išmoka 2021 metais man nebepriklausys? 

Jei asmuo nepateks į Valstybinės mokesčių inspekcijos skelbiamo Savarankiškai dirbančių asmenų, nukentėjusių nuo ekstremaliosios situacijos ir karantino, kurio metu Lietuvos Respublikos Vyriausybė nustato ūkinės veiklos apribojimus, sąrašą, išmoka bus nutraukta nuo 2021 m. sausio 1 d. 

Ar Jūsų veikla įtraukta į apribotų veiklų sąrašą, galite pasitikrinti čia.

Ar SDA išmoka man bus skirta pagal seną tvarką, jei pateikiau prašymą iki sausio 1 d.? 

Prašymai, dėl kurių nebuvo priimti sprendimai dėl išmokos savarankiškai dirbančiam asmeniui paskyrimo iki 2021 sausio 1 d., baigiami nagrinėti, ir išmoka skiriama pagal sąlygas, galiojančias nuo 2021 m. sausio 1 d. (bus tikrinama, ar asmuo yra Valstybinės mokesčių inspekcijos Savarankiškai dirbančių asmenų, pripažintų nukentėjusiais nuo ekstremaliosios situacijos ir karantino, kurio metu Lietuvos Respublikos Vyriausybė nustato ūkinės veiklos apribojimus, sąraše, jeigu nėra – išmoka nebus skiriama).

Vykdau individualią veiklą. Ar reikia teikti prašymą SDA išmokai gauti, ar ji bus automatiškai paskirta? 

Galimybę teikti prašymus ir pretenduoti į SDA išmoką turi tik Užimtumo tarnyboje registruoti savarankiškai dirbantys asmenys. Užsiregistruoti galite elektroniniu būdu, naudojantis Užimtumo tarnybos interneto svetainėje prieinama elektronine paslauga „Registracija Užimtumo tarnyboje“. Tai galite atlikti čia.

Kokiomis dienomis yra pervedama SDA išmoka?

SDA išmoka mokama kiekvieną mėnesį už praėjusį kalendorinį mėnesį nuo 17 einamojo mėnesio dienos iki paskutinės einamojo mėnesio dienos.

Pasikeičiau sąskaitą. Kur man kreiptis dėl fiksuotos išmokos pervedimo į kitą sąskaitą?

Esant poreikiui pakeisti sąskaitą, kreipkitės į Jus aptarnaujantį Užimtumo tarnybos konsultantą.

Gavau SDA išmoką, tačiau įsidarbinus pagal terminuotą darbo sutartį, išmoka man buvo nutraukta. Terminuota darbo sutartis jau baigėsi. Ar SDA išmoka bus atnaujinta? Jei taip, kur reikėtų kreiptis?  

Jei norite pretenduoti į SDA išmoką, iš pradžių turite registruotis Užimtumo tarnyboje ir pateikti Prašymą skirti išmoką savarankiškai dirbančiam asmeniui. Užsiregistruoti galite elektroniniu būdu, naudojantis Užimtumo tarnybos interneto svetainėje prieinama elektronine paslauga „Registracija Užimtumo tarnyboje“. Tai galite atlikti čia.

Jei prašymą jau buvote pateikęs ir išmoka Jums buvo paskirta, bet vėliau nutraukta todėl, kad pajamos pagal darbo sutartį viršijo MMA, Jums nieko papildomai daryti nereikia. Aptarnaujantis konsultantas kiekvieną mėnesį tikrins, ar atitinkate išmokos skyrimo sąlygas: jei jas vėl atitiksite, SDA išmoka bus skirta iš naujo.

Kokius dokumentus reikia pristatyti, jei vykdau individualią veiklą pagal pažymą ir noriu gauti SDA išmoką?

Jei norite pretenduoti į SDA išmoką, iš pradžių turite registruotis Užimtumo tarnyboje ir pateikti Prašymą skirti išmoką savarankiškai dirbančiam asmeniui. Užsiregistruoti galite elektroniniu būdu, naudojantis Užimtumo tarnybos interneto svetainėje prieinama elektronine paslauga „Registracija Užimtumo tarnyboje“. Tai galite atlikti čia.

Užimtumo tarnybai papildomai jokių dokumentų teikti nereikia.

Ar galima gauti SDA išmoką už pirmo karantino laikotarpį?

Tokios galimybės nėra.

Ar galiu pretenduoti į SDA išmoką, jei dirbu savarankiškai pavežėju ir turiu darbo sutartį kitoje įmonėje?

Pretenduojantis į SDA išmoką turi atitikti šias sąlygas:

 • savarankiška veikla buvo registruota ne trumpesnį kaip 3 mėnesių laikotarpį per 12 mėnesių ir nebuvo išregistruota iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino paskelbimo dienos;
 • dėl ūkinės veiklos ribojimų asmuo įtrauktas į Valstybinės mokesčių inspekcijos Savarankiškai dirbančių asmenų, pripažintų nukentėjusiais nuo ekstremaliosios situacijos ir karantino, kurio metu Lietuvos Respublikos Vyriausybė nustato ūkinės veiklos apribojimus, sąrašą. Ar Jūsų veikla yra įtraukta į apribotų veiklų sąrašą, galite pasitikrinti čia;
 • gaunamas darbo užmokestis pagal darbo sutartį ar prilyginamus teisinius santykius neviršija MMA; 
 • jei tai juridinis asmuo, jis negali būti bankrutuojantis ar likviduojamas. 

Ar gali MB narys (nedirbantis pagal darbo sutartį) gauti SDA išmoką?

Pretenduojantis į SDA išmoką turi atitikti šias sąlygas:

 • savarankiška veikla buvo registruota ne trumpesnį kaip 3 mėnesių laikotarpį per 12 mėnesių ir nebuvo išregistruota iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino paskelbimo dienos;
 • dėl ūkinės veiklos ribojimų asmuo įtrauktas į Valstybinės mokesčių inspekcijos Savarankiškai dirbančių asmenų, pripažintų nukentėjusiais nuo ekstremaliosios situacijos ir karantino, kurio metu Lietuvos Respublikos Vyriausybė nustato ūkinės veiklos apribojimus, sąrašą. Ar jūsų veikla įtraukta į apribotų veiklų sąrašą, galite pasitikrinti čia;
 • gaunamas darbo užmokestis pagal darbo sutartį ar prilyginamus teisinius santykius neviršija MMA; 
 • jei tai juridinis asmuo, jis negali būti bankrutuojantis ar likviduojamas. 

Pirmo karantino metu gavau SDA išmoką, tačiau paskelbus antrą karantiną jau veiklos nevykdau, ar gausiu išmoką?

Ne, išmoka tokiu atveju neskiriama.  

Kur man pasitikrinti, kiek dienų per paskutinius 12 mėnesių vykdžiau veiklą pagal verslo liudijimą ar individualią veiklą?

Verslo liudijimo galiojimo laikotarpius (savo socialinio draudimo laikotarpius), individualios veiklos laikotarpius galite pasitikrinti www.sodra.lt asmeninėje paskyroje Gyventojui susiformavęs suvestinę REP.03 „Informacija apie valstybinio socialinio draudimo laikotarpius“.

Šis punktas galioja ir kitoms asmenų grupėms, išskyrus autorius sportininkus bei atlikėjus.

Esu skolingas valstybinio socialinio draudimo (VSD) ir privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokų, ar man bus mokama 260 eurų išmoka?

Turimi įsiskolinimai skiriant fiksuotą išmoką nevertinami.

Ar savarankiškai dirbantiems asmenims išmokėta 260 eurų suma bus įtraukta į draudžiamąsias pajamas skaičiuojant nepensines / pensines išmokas? Ar skaičiuosis stažas?

Išmoka savarankiškai dirbančiam asmeniui į draudžiamąsias pajamas nebus įtraukta ir neturės įtakos jokioms mokamoms pensinėms / nepensinėms išmokoms.

Ar paskirta 260 eurų išmoka darys įtaką nedarbo socialinio draudimo išmokos dydžiui?

Išmoka savarankiškai dirbančiam asmeniui įtakos nedarbo socialinio draudimo išmokai neturi.

Ar asmuo gali gauti nedarbo socialinio draudimo išmoką ir 260 eurų išmoką savarankiškai dirbančiam asmeniui vienu metu?

Asmuo gali gauti nedarbo socialinio draudimo išmoką ir fiksuotą išmoką savarankiškai dirbančiam asmeniui vienu metu.

Dirbu pagal autorinę sutartį (esu sportininkas, atlikėjas), ar man bus mokama 260 eurų išmoka?

 Išmoka priklausys, jeigu:

 • yra pateikti 13-SD pranešimai ir apskaičiuotos socialinio draudimo įmokos nuo ne mažesnės nei 3 minimalių mėnesinių algų (MMA) dydžio sumos;
 • tuo atveju, jei paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino metu esate susijęs darbo ar jiems prilygintais santykiais su draudėju, tai priskaičiuotas darbo užmokestis yra ne didesnis už Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą minimaliąją mėnesinę algą.

Kur autoriui, sportininkui ar atlikėjui pasitikrinti, ar yra apskaičiuotos įmokos nuo 3 MMA?

Savo draudžiamąsias pajamas, nuo kurių buvo apskaičiuotos valstybinio socialinio draudimo įmokos, galite pasitikrinti www.sodra.lt asmeninėje paskyroje Gyventojui susiformavęs suvestinę REP.04 „Informacija apie valstybinį socialinį draudimą“.

Ką daryti individualią veiklą pagal pažymą įregistravusiems gyventojams, kurių veikla karantino metu yra apribota?

Jei gyventojas vykdė veiklą pagal pažymą, o ji šiuo metu yra ribojama, veiklą nutraukti nėra būtina. Kadangi pajamų mokestis nuo gautų individualios veiklos pajamų mokamas metams pasibaigus, nutraukus individualią veiklą pagal pažymą pajamų mokesčio permoka nesusidaro, o nedraustiems privalomuoju sveikatos draudimu asmenims prievolė mokėti sveikatos draudimo įmokas išlieka bet kokiu atveju.

Nusprendus nevykdyti individualios veiklos ir karantinui pasibaigus arba pageidaujant veiklą nutraukti dėl kitų priežasčių, prašymą dėl veiklos nutraukimo gyventojas turi pateikti per Mano VMI. Jei gyventojas neturi galimybės prisijungti prie Mano VMI (pvz., neturi elektroninės bankininkystės), galima paskambinti į Mokesčių informacijos centrą telefonu 1882 / +370 5 260 5060 (rinktis 3 → 0) arba rašyti elektroniniu paštu vmi@vmi.lt (kartu nurodant kontaktinį telefono numerį).

Ar savarankiškai dirbantiems asmenims paskirta 260 eurų išmoka apmokestinama gyventojų pajamų mokesčiu?

Ne, neapmokestinama. Pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 5 punktą, Užimtumo tarnybos paskirtos išmokos savarankiškai dirbantiems asmenims laikomos neapmokestinamosiomis pajamomis, individualią veiklą vykdančių gyventojų – ne individualios veiklos neapmokestinamosiomis pajamomis.

Kokios veiklos karantino metu yra ribojamos?

Karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašas patvirtintas 2020 m. gruodžio 30 d. EIM ir SADM įsakymu Nr. Nr. 4-1171/A1-1301. Jį galite rasti čia.

Kaip savarankiškai dirbančiam asmeniui sužinoti, ar jis įtrauktas į Savarankiškai dirbančių asmenų, nukentėjusių dėl COVID-19 ribojimų, sąrašą?

Jeigu savarankiškai dirbančio asmens vykdoma veiklą pagal EVRK kodą patenka į EIM ir SADM įsakymu patvirtintą Karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašą, toks asmuo kompensacijos gavimo tikslais bus įtrauktas į VMI sudaromą Savarankiškai dirbančių asmenų, nukentėjusių dėl COVID-19 ribojimų, sąrašą. Dėl duomenų apsaugos VMI sudaromas sąrašas viešai neskelbiamas.

Įregistruotos veiklos EVRK kodus galima pasitikrinti prisijungus prie Mano VMI:

 • jeigu veikla vykdoma pagal verslo liudijimą, vertikaliajame meniu pasirinkus „Individuali veikla“ → „Verslo liudijimai“, pasirinkus veiklos vykdymo laikotarpį, kurio duomenis norima išfiltruoti (jungiantis per Mano VMI beta: „Asmens duomenys“ → „Vykdoma veikla“);
 • jeigu veikla vykdoma pagal individualios veiklos pažymą, vertikaliajame meniu pasirinkus „Individuali veikla → Pažymos“ (jungiantis per Mano VMI beta: „Asmens duomenys“ → „Vykdoma veikla“);
 • jeigu veikla vykdoma įsteigus juridinį asmenį (pvz., mažąją bendriją, individualią įmonę), vertikaliajame meniu pasirinkus „Mokesčių mokėtojų kortelė“ → „Registriniai duomenys“ → „Vykdoma veikla“ (jungiantis per Mano VMI beta: „Įmonės duomenys“ → „Vykdoma veikla“).

Kaip sužinoti, ar vykdomos veiklos yra įtrauktos į Valstybinės mokesčių inspekcijos savarankiškai dirbančių asmenų, pripažintų nukentėjusiais nuo ekstremaliosios situacijos ir karantino, kurio metu Lietuvos Respublikos Vyriausybė nustato ūkinės veiklos apribojimus, sąrašą?

Ar Jūsų veikla įtraukta į apribotų veiklų sąrašą, galite pasitikrinti čia.

Ar reikia kreiptis į VMI, kad vykdoma veikla būtų įtraukta į Valstybinės mokesčių inspekcijos savarankiškai dirbančių asmenų, pripažintų nukentėjusiais nuo ekstremaliosios situacijos ir karantino, kurio metu Lietuvos Respublikos Vyriausybė nustato ūkinės veiklos apribojimus, sąrašą?

Sprendimą priims Lietuvos Respublikos Vyriausybė, todėl papildomai kreiptis nereikia.

Jeigu vykdomos kelios veiklos ir jos pateks į Valstybinės mokesčių inspekcijos Savarankiškai dirbančių asmenų, pripažintų nukentėjusiais nuo ekstremaliosios situacijos ir karantino, kurio metu Lietuvos Respublikos Vyriausybė nustato ūkinės veiklos apribojimus, sąrašą, ar nuo to priklausys išmokos dydis?

SDA išmokos dydis nepriklausys nuo vykdomų veiklų kiekio. Atitikus išmokos skyrimo sąlygas, bus paskirta 260 eurų siekianti SDA išmoka.

Kaip bus skaičiuojamas veiklos vykdymo laikotarpis, jeigu verslo liudijimas išduotas atskiroms dienoms (ne visam mėnesiui)?

Bus skaičiuojamos veiklos vykdymo dienos.

Kas skiria ir kas moka išmoką?

Prašymą gauna, nagrinėja ir sprendimą dėl išmokos skyrimo / neskyrimo priima Užimtumo tarnyba.

Išmoką moka „Sodra“.

 

Jeigu dar nesate užsiregistravęs Užimtumo tarnyboje, siūlome pasinaudoti Užimtumo tarnybos internetinėje svetainėje prieinama elektronine paslauga Registracija Užimtumo tarnyboje.

Jūs turite jungtis per išorinį Užimtumo tarnybos portalą, paspausdami aktyvią nuorodą Registruotis per Elektroninių valdžios vartų portalą.  

Patvirtinę teikiamus duomenis turėsite pažymėti apsilankymo laiką, kurį pasirinkus bus paskirtas atsakingas specialistas. Jei pateiktoje informacijoje pastebėsime neatitikimų, pranešime Jums apie tai. Paskirtu apsilankymo laiku su Jumis susisieks atsakingas specialistas, o esant poreikiui visuomet galite paskambinti ir Jūs. Atvykti į Užimtumo tarnybą nereikės.

Sėkmingai užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje Jums taip pat gali padėti paveikslėlyje pateikti registracijos žingsniai.

Jei neturite galimybės patvirtinti savo tapatybę per portalą Elektroniniai valdžios vartai, Užimtumo tarnyboje galite registruotis ir telefonu. Skambinkite į artimiausią klientų aptarnavimo skyrių. Kontaktus rasite čia.