Aktualių dokumentų formos

Pasiūlymas įgyvendinti remiamojo įdarbinimo priemonę dėl užimtumo įstatymo  41 straipsnio 21 dalyje nustatytos subsidijos darbo užmokesčiui (naujausią formą rasite čia).

Prašymas išmokėti subsidiją darbo užmokesčiui už darbuotojus, kuriems Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2  punkte nustatytu atveju  paskelbta prastova (naujausią formą rasite čia).