Užimtumo tarnyba nemokamai informuoja ir konsultuoja asmenis darbo rinkos klausimais bendraisiais telefonų numeriais šalyje.

Paslaugos teikiamos darbo dienomis nuo 8 val. ryto iki 17 val. vakaro, penktadieniai nuo 8 val. iki 15:45.

 

 

Konsultacijos bendruoju telefono numeriu

1883

arba

(+370) 5 250 0883

(tinka ir skambinant iš užsienio)

 

Užimtumo tarnybos interneto svetainės www.uzt.lt skyriuje „Klausimai“ galite pateikti klausimą, priklausantį Užimtumo tarnybos kompetencijai. Atsakymas bus parengtas ir išsiųstas Jūsų nurodytu elektroninio pašto adresu per bendrąjį asmenų prašymų nagrinėjimo terminą – 20 darbo dienų nuo asmenų prašymų gavimo institucijoje dienos, nustatytą Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875.

 

Papildomai klausti ir konsultuotis galite el. paštu vienaslangelis@uzt.lt.