ELEKTRONINĖS PASLAUGOS        EN RU   

Užimtumo tarnyba yra Europos Sąjungos valstybinių užimtumo tarnybų (VUT) vadovų tinklo narė. Tai patariamoji grupė, kurią Komisija remia nuo 1997 m. Tinklas apima 28 ES šalis, taip pat Norvegiją, Islandiją, Lichtenšteiną ir Šveicariją.

VUT pirmininkauja Europos Komisija, o veikla siekiama:

  • optimizuoti narių indėlį į Europos užimtumo strategiją ir atitinkamos nacionalinės darbo rinkos politiką;
  • pagerinti paslaugų teikimą organizuojant  abipusį mokymąsi, rengiant ekspertų susitikimus ir analitinius dokumentus, taip pat dalyvaujant išsamiose diskusijose, darbo grupių veikloje ir aukšto lygio susitikimuose bei konferencijose;
  • prisidėti prie politiką formuojančių ir ją įgyvendinančių institucijų dialogo Europos lygiu, dalyvauti rengiant strateginius dokumentus.

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamentas ir Taryba priėmė sprendimą dėl VUT bendradarbiavimo stiprinimo. Šiuo sprendimu siekiama skatinti valstybių narių bendradarbiavimą VUT atsakomybės srityse. Juo formalizuojamas ir stiprinamas VUT neformalus bendradarbiavimas pasitelkiant esamą Europos VUT vadovų tinklą, kuriame dalyvauti sutiko visos valstybės narės.

Taip bus siekiama strategijos „Europa 2020“ užimtumo srities tikslų, kurių vienas iš pagrindinių – iki 2020 m. padidinti moterų ir vyrų nuo 20 iki 64 metų amžiaus užimtumo lygį, kad jis 2020 m. siektų 75 proc., taip pat mažinti jaunimo nedarbą.

Užimtumo tarnyba neformaliame VUT tinkle dalyvauja nuo 2000 m., yra aktyvi tarpusavio mokymosi programos „PES to PES Dialogue“ dalyvė. Užimtumo tarnyba Europos Komisijos buvo pripažinta geriausiai pasirengusia institucija, kurios kompetentingi specialistai rengė mokymo seminarus naujųjų ES šalių – Bulgarijos, Rumunijos, ir šalių kandidačių – Kroatijos ir Turkijos užimtumo tarnybų vidurinės grandies vadovams. VUT veikla vyksta nuolat, bet tinklo vadovai renkasi 2 kartus per metus ES Tarybai pirmininkaujančioje valstybėje aptarti aktualiausių klausimų.

Šiuo metu Lietuvos Užimtumo tarnyba dalyvauja:

  • Europos Komisijos valstybinių užimtumo tarnybų tarpusavio mokymosi programoje „PES to PES Dialogue“;
  • Europos Sąjungos valstybinių užimtumo tarnybų IKT ir tinklų operacinio suderinamumo darbo grupėje;
  • Europos valstybinių užimtumo tarnybų tinklo direktorių darbo grupėje „Europa 2020“.

Daugiau informacijos apie Valstybinių užimtumo tarnybų tinklą rasite čia.

 

Susiję dokumentai:

ES Tarybos rekomendacija, 2013-04-22

„Europa 2020“

Sprendimas dėl valstybinių užimtumo tarnybų (VUT) bendradarbiavimo stiprinimo

LDB išorinio vertinimo galutinė ataskaita, 2015-11-25

„PES strategy EU 2020 (LT)“

„PES Lithuania lyginamojo mokymosi vertinimas (LT)“

Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose 

Užimtumo tarnyba, bendradarbiaudama su Švedijos valstybine užimtumo tarnyba, yra suteikusi metodinę pagalbą ir perteikusi darbo patirtį Armėnijos, Gruzijos, Moldovos, Baltarusijos darbo rinkos institucijoms. Kolegos yra pasinaudoję Užimtumo tarnybos patirtimi plėtojant elektronines klientų aptarnavimo paslaugas, atliekant darbo rinkos prognozavimą, gerinant darbą su darbdaviais, vidinę komunikaciją ir kt.

Informacija apie pastaruosius projektus: 

  1. „Moldovos gebėjimų valdyti darbo ir grįžtamąją migraciją stiprinimas mobilumo partnerystės su ES rėmuose“ (angl. „Strengthening Moldova’s capacity to manage labour and return migration within the framework of the mobility partnership with the EU“). Daugiau 
  2. „Tobulesnių darbo metodų vystymas valstybinėse užimtumo tarnybose Minske (Baltarusija)“ (angl. „Development of improved working methods at the Public Employment Services in Minsk, Belarus“). Daugiau 

Teritorinis bendradarbiavimas

Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyriai aktyviai dalinasi patirtimi ir informacija regioniniuose susitikimuose su kaimyninių ir kitų ES šalių užimtumo tarnybomis. Su partneriais yra pasirašyti bendradarbiavimo susitarimai. 

Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyriai kaimyninėje Lenkijoje bendradarbiauja su Varšuvos ir Sokulkos darbo tarnybomis, Varmino–Mazūrų vaivadijos darbo tarnyba Olštyne, Palenkės vaivadijos užimtumo tarnyba Balstogėje. Užimtumo tarnyba Lietuvoje yra užmezgusi santykius su Latvijos Respublikos valstybinės užimtumo agentūros Rygos regioniniu ir Rėzeknės filialais, Liepojos teritorine darbo agentūra, Estijos Raekula kultūros ir užimtumo centru, Darbo rinkos departamento Talino ir Harjumaa regioniniais skyriais, taip pat Moldovos Respublikos valstybine užimtumo agentūra.

Narystė tarptautinėse organizacijose

Nuo 1991 m. iki 2017 m. Užimtumo tarnyba buvo Pasaulinės valstybinių įdarbinimo tarnybų asociacijos (WAPES) narė. Asociacija jungia daugelį pasaulio valstybinų užimtumo tarnybų ir skatina darbo rinkos ir užimtumo organizacijų keitimąsi gerąja patirtimi. Tai tinklas, vienijantis daugiau nei 500 000 darbuotojų patirtį viso pasaulio darbo rinkose, kuriose nedarbo lygis svyruoja nuo 2 % iki 80 %. Asociaciją 1988 m. įkūrė Kanados, Prancūzijos, Vokietijos, Nyderlandų, Švedijos ir JAV valstybinės užimtumo tarnybos kartu su Tarptautine darbo organizacija (TDO), šiandien turinčia stebėtojos teises.

WAPES Vykdomasis biuras yra įsikūręs Briuselyje, Belgijoje. WAPES veikla organizuojama atsižvelgiant į trejų metų strateginį veiklos planą.

WAPES tinklalapį rasite čia.

© Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 190766619

Bendrasis konsultacijų numeris 1883 (+370) 5 250 0883
Faks.: (8 5) 236 0788, (8 5) 274 5883
El. paštas: info@uzt.lt, eures@uzt.lt
Cituojant būtina nurodyti šaltinį.

Close Menu