Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos formuoja Šiaulių klientų aptarnavimo departamento komandą ir skelbia konkursą Šiaulių klientų aptarnavimo departamento direktoriaus pozicijai užimti.

Kas yra Užimtumo tarnyba?

Spalį Lietuvos darbo birža su dešimt teritorinių darbo biržų tapo vienu juridiniu vienetu – Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Užimtumo tarnybos tikslas – didinti darbo ieškančių asmenų gebėjimus siekiant tvaraus užimtumo ir padėti darbdaviams rasti tinkamus darbuotojus.

Jūsų atsakomybės:

 • organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti Šiaulių klientų aptarnavimo departamento veiklą, užtikrinant darbo rinkos paslaugų teikimą darbo ieškantiems asmenims ir darbdaviams, aktyvios darbo rinkos politikos ir kitų priemonių įgyvendinimą derinant darbo rinkos pasiūlą ir paklausą,
 • EURES veiklą,
 • Šiaulių klientų aptarnavimo departamentui nustatytų užduočių ir veiklos rodiklių įgyvendinimą.

Mes tikimės, kad Jūs:

 • turite aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • turite ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį, įgyvendinant užimtumo rėmimo politiką įgyvendinant aktyvios darbo rinkos politikos priemones bei įgyvendinant kitas užimtumo rėmimo priemones ir ne mažesnę nei 1 metų vadovaujamo darbo patirtį;
 • išmanote Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, socialinių įmonių veiklą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų valdymą bei gebate juos taikyti praktiškai;
 • esate susipažinęs su gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimo darbo rinkoje sritį reglamentuojančiais Europos Sąjungos teisės aktais;
 • išmanote valstybės užimtumo rėmimo sistemą, jos tikslus ir uždavinius, esate gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo rinkos ir užimtumo politika; išmanote Europos Sąjungos programų, fondų teikiamų galimybių panaudojimą, teisės aktų rengimo tvarką, pokyčių valdymą, strateginį planavimą, sugebate analizuoti ekonominius ir socialinius pokyčius šalyje, prognozuoti jų įtaką darbo rinkai;
 • mokate apibrėžti problemas, pasirinkti optimalius jų sprendimų būdus ir metodus;
 • mokate analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebate sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • turite bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

Siūlome:

 • patirtį vienoje didžiausių, veikiančių visoje šalyje organizacijų;
 • profesinio tobulėjimo galimybes;
 • draugišką ir profesionalią komandą.

 

Dokumentai priimami elektroniniu būdu iki 2018 m. spalio 29 d. per Valstybės tarnybos departamento sistemą (VATIS Atrankos modulį).

Daugiau informacijos: http://portalas.vtd.lt.