Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Lietuvos darbo birža) savarankiškai netvirtina teisinio reguliavimo stebėsenos plano, o informacija apie Lietuvos darbo biržos reguliavimo sričiai priskiriamų teisės aktų stebėseną pateikiama Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tvirtinamame teisinio reguliavimo stebėsenos plane. Plane nurodytų teisės aktų vertinimą atlieka Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paskirti atsakingi asmenys, kurie rengia teisinio reguliavimo stebėsenos pažymas.

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teisinio reguliavimo stebėsenos planai, vykdytojai, parengtos teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos https://socmin.lrv.lt/lt/teisine-informacija/teisinio-reguliavimo-stebesena

 

Teisinio reguliavimo stebėsenos atlikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 1R-142 „Dėl Teisinio reguliavimo stebėsenos atlikimo tvarkos aprašo ir Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos formos patvirtinimo“

 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=448316&p_tr2=2

© Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Biudžetinė įstaiga. Geležinio Vilko g. 3A, LT-03131, Vilnius Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190766619

Bendrasis konsultacijų numeris 1883 (+370) 5 250 0883
Faks.: (8 5) 236 0788, (8 5) 274 5883
El. paštas: info@uzt.lt, eures@uzt.lt
Cituojant būtina nurodyti šaltinį.

Close Menu