Grįždami į Lietuvą nepamirškite pasiimti dokumentus, įrodančius legalų darbą užsienyje.

Jums gali prireikti šių dokumentų:

PD U1/SED 002PD U2E 104S 2/E112.

PD U1 dokumentas – nedarbo draudimo stažo sumavimas

Asmuo, dirbęs Europos Sąjungos (toliau – ES), Europos ekonominės erdvės valstybėje (toliau – EEE) narėje arba Šveicarijoje gali iš ankstesnės darbo vietos valstybės narės kompetentingos įstaigos gauti PD U1 dokumentą apie nedarbo draudimo ir darbo laikotarpius. Jei asmuo tokio dokumento neturi, jis gali pristatyti dokumentus, susijusius su darbu kitoje valstybėje narėje,  Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui – įstaigos susisieks tarpusavyje dėl duomenų gavimo.

Atkreipiame dėmesį, kad nedarbo socialinio draudimo išmoka skiriama toje ES, EEE valstybėje narėje, kurioje asmuo paskutinį kartą vykdė darbinę veiklą ir buvo draustas nedarbo socialiniu draudimu.

 

PD U2 dokumentas – teisė į nedarbo socialinio draudimo išmokos išsaugojimą

ES, EEE valstybėje narėje arba Šveicarijoje gaunamą bedarbio išmoką galima eksportuoti į Lietuvą. Pasibaigus darbo sutarčiai arba ją nutraukus, reikia kreiptis į paskutinės darbovietės šalies užimtumo tarnybą, kuri jūsų prašymu gali išduoti PD U2 dokumentą. Kad PD U2 dokumentas būtų išduotas, asmuo turi būti registruotas valstybinėje užimtumo tarnyboje bent 4 savaites ir gauti bedarbio išmoką. Gavęs šį dokumentą asmuo per 7 dienas turi įsiregistruoti Užimtumo tarnybos Klientų aptarnavimo departamento skyriuje  pagal gyvenamąją vietą ir pateikti PD U2 dokumentą. Bedarbio išmoka bus mokama tokio dydžio, kokią paskyrė PD U2 dokumentą išdavusi įstaiga ir ne ilgiau kaip iki datos, nurodytos dokumente.

  

Grįždamas į Lietuvą, asmuo turi tokias pat teises, kaip ir prieš išvykdamas. Ieškodamas darbo, gali kreiptis į Užimtumo tarnybą. Informaciją apie laisvas  darbo vietas, galima rasti Užimtumo tarnybos svetainėje www.uzt.lt.  Užimtumo tarnyba padeda ieškantiems darbo žmonėms įsidarbinti, aprūpina darbdavius reikiama kvalifikuota darbo jėga, įtraukia registruotus  užimtumo tarnyboje asmenis į gyventojų užimtumo programas. Išsamesnė informacija www.uzt.ltKiti darbo paieškos portalai: www.cvonline.ltwww.cv.lt,  www.cvmarket.ltwww.cvbankas.lt.

Registruojantis Užimtumo tarnyboje, reikia pateikti šiuos dokumentus:

  • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą).
  • Išsilavinimą, kompetenciją, kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Asmenys, kvalifikaciją įgiję kitoje šalyje, pateikia šių dokumentų vertimus į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas asmens, išvertusio dokumentus, parašu.
  • PD U2 dokumentą dėl teisės į nedarbo socialinio draudimo išmoką išsaugojimo, jeigu ji buvo skirta kitoje šalyje.

Ką verta žinoti apie privalomąjį sveikatos draudimą grįžtantiems į Lietuvą?

  • Deklaruokite gyvenamąją vietą Lietuvoje, jei išvykdami deklaravote gyvenamosios vietos pakeitimą. Tai padaryti galima „Elektroninių valdžios vartų“ interneto svetainėje www.epaslaugos.lt arba artimiausioje seniūnijoje.
  • Pasirūpinkite privalomuoju sveikatos draudimu. Nuo gyvenamosios vietos deklaravimo Lietuvoje dienos atsiranda pareiga mokėti PSD įmokas. Apdraustuoju PSD laikomas tas gyventojas, už kurį mokamos arba kuris savarankiškai moka įstatymo nustatyto dydžio PSD įmokas. Tik laiku sumokėjus PSD įmokas, garantuojama teisė gauti Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšomis kompensuojamas gydymo paslaugas, kompensuojamuosius vaistus, medicinos pagalbos priemones ir kitas paslaugas. Jei grįžę iš užsienio kurį laiką nedirbate, PSD įmokas turite mokėti savarankiškai, jei nesate draudžiamas valstybės lėšomis. Valstybės lėšomis gali būti draudžiami  pensininkai, Užimtumo tarnyboje registruoti bedarbiai, moksleiviai, dieninių studijų studentai, vienas iš tėvų, auginantis vaiką iki 8 metų ir kt.
  • Jei esate apdraustas sveikatos draudimu kitoje valstybėje ir planuojate pasisvečiuoti Lietuvoje, išvykdami iš ES, EEE šalies narės arba Šveicarijos nepamirškite pasiimti Europos sveikatos draudimo kortelės, kurią jums išduos tos šalies valstybinio sveikatos draudimo įstaiga. Ši kortelė pravers, jei Lietuvoje prireiktų būtinosios medicinos pagalbos.
  • Jei norėtumėte gydytis Lietuvoje, gaukite ES, EEE šalies narės arba Šveicarijos valstybinio sveikatos draudimo įstaigos išduodamą S2 arba E 112 dokumentą, leidžiantį užsienio šalyje gauti planines asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Rūpimus klausimus galite pateikti el. pašto adresu info@vlk.lt arba ligonių kasų informacijos telefono numeriu 8 700 88888.

Užsienyje įgytų kvalifikacijų pripažinimas Lietuvoje

Lietuvoje dėl kvalifikacijos pripažinimo reikia kreiptis į Studijų kokybės vertinimo centrą –  www.skvc.lt  – skvc@skvc.lt , tel. (8 5) 210 4772. Kvalifikacijų pripažinimas ES, EEE šalyse www.enic-naric.net.

Daugiau informacijos el. paštu eures@uzt.lt arba kreipkitės į EURES specialistus:

Vilniaus klientų aptarnavimo departamentas, Žirmūnų g. 139, 08234 Vilnius, tel. (8 5) 263 6005, faks. (8 5) 272  5911, el. paštas  Beatrice.Kaziliunaite@uzt.lt

Kauno klientų aptarnavimo departamentas,  E.Ožeškienės g. 37, 44003 Kaunas, tel. (8 37) 225 279, faks. (8 37) 225 279, el. paštas Goda.Maciuleviciene@uzt.lt  

Klaipėdos klientų aptarnavimo departamentas, Stoties g. 9, 72253 Tauragė, tel. (8 446) 51 274, faks. (8 446) 51 274, el. paštas Loreta.Zdaniauskiene@uzt.lt

Panevėžio klientų aptarnavimo departamentas, Savanorių a. 13, 35201 Panevėžys, tel. (8 45) 460 237, faks. (8 45) 460 244, el. paštas Jurgita.Trapuiliene@uzt.lt

Šiaulių klientų aptarnavimo departamentas,  Tilžės g. 198, 76203 Šiauliai, tel. (8 41) 399 762, faks. (8 41) 399 762, el. paštas Renata.Steponaitiene@uzt.lt

Close Menu