Prisijungti   Registracija   English            
Rodiklis / Mėnuo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 vidutinis metinis
Bedarbių santykis su darbingo amžiaus gyventojais (proc.)
bendras 9,2 9,2
moterų 8,8 8,7
vyrų 9,7 9,6
jaunimo (16-29 m.) 5,9 5,8
jaunimo (16-24 m.) 4,5 4,5
Bedarbių sk. laikotarpio pabaigoje 159581 158706
Bedarbiai pagal lytį
moterys 76324 75617
vyrai 83257 83089
gyvenantys kaimo vietovėse 59789 59466
jaunimas (16-29 m.) 27847 27569
jaunimas (16-25 m.) 12860 12845
asmenys nuo 55 m. 40792 41196
neįgalieji, kuriems nustatytas 30-55 % darbingumo lygis (iki 2005 m. liepos 1 d. I-III invalidumo gr.) 10944 11073
iš jų neįgalieji, kuriems nustatytas 30-40 % darbingumo lygis (iki 2005 m. liepos 1 d. I-II invalidumo gr.) 1874 1951
neįgalieji, kuriems nustatytas 40-55 % darbingumo lygis 9070 9122
asmenys, pradedantys darbo veiklą pagal įgytą specialybę ar profesiją 2182 2129
ilgalaikiai bedarbiai iš viso 39965 40075
iš jų asmenys iki 25 m., kurių nedarbo trukmė 6 mėnesiai ir daugiau 1975 2253
asmenys nuo 25 m., kurių nedarbo trukmė 12 mėnesių ir daugiau 37990 37822
Pastaba. Sausio – balandžio mėnesiais  bedarbių santykis su darbingo amžiaus gyventojais (DAG) skaičiuotas pagal 2017 m. sausio 1 d. DAG skaičių, o nuo gegužės mėnesio pagal 2018 m. sausio 1 d. DAG skaičių.
Close Menu