Rodiklis / Mėnuo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 vidutinis metinis
Bedarbių santykis su darbingo amžiaus gyventojais (proc.)
bendras 9,0 9,1 9,2 8,6 8,1 8,3 8,2 8,2 8,3 7,9
moterų 8,4 8,5 8,5 8,2 8,0 8,2 8,3 8,3 8,4 8,1
vyrų 9,6 9,8 9,9 9,0 8,2 8,4 8,1 8,0 8,3 7,8
jaunimo (16-29 m.) 5,2 5,3 5,2 4,7 4,7 4,8 5,2 5,2 5,3 5,1
jaunimo (16-24 m.) 3,9 4,0 3,9 3,4 3,4 3,5 4,0 4,2 4,2 4,0
Bedarbių sk. laikotarpio pabaigoje 158500 160931 162200 151338 140246 143082 142660 141640 144222 137626
Bedarbiai pagal lytį
moterys 74427 75318 75603 73078 69224 70936 72565 72548 72634 70190
vyrai 84073 85613 86597 78260 71022 72146 70095 69092 71588 67436
gyvenantys kaimo vietovėse 60353 61120 61325 26819 52289 52598 51868 51546 52718 50865
jaunimas (16-29 m.) 25946 26527 26230 23822 22022 22644 24692 24715 25243 24082
jaunimas (16-25 m.) 12095 12402 12013 10615 9711 9814 11404 11336 11833 11233
asmenys nuo 55 m. 39799 40665 41259 39560 37413 37750 37207 36888 37328 36215
neįgalieji, kuriems nustatytas 30-55 % darbingumo lygis (iki 2005 m. liepos 1 d. I-III invalidumo gr.) 10584 10731 10872 10643 10176 9982 9991 10042 10101 10286
iš jų neįgalieji, kuriems nustatytas 30-40 % darbingumo lygis (iki 2005 m. liepos 1 d. I-II invalidumo gr.) 1657 1707 1758 1766 1739 1715 1772 1779 1774 1760
neįgalieji, kuriems nustatytas 40-55 % darbingumo lygis 8927 9024 9114 8877 8437 8267 8219 8263 8327 8526
asmenys, pradedantys darbo veiklą pagal įgytą specialybę ar profesiją 2387 2392 2548 2407 2174 2178 2311 2307 2342 2150
ilgalaikiai bedarbiai iš viso 39319 40352 41601 40404 37904 37956 37534 37472 38291 35842
iš jų asmenys iki 25 m., kurių nedarbo trukmė 6 mėnesiai ir daugiau 1437 1714 2083 2220 2129 2042 2159 2101 1930 1672
asmenys nuo 25 m., kurių nedarbo trukmė 12 mėnesių ir daugiau 37882 38638 39518 38184 35775 35914 35375 35371 36361 34170
Pastaba. Sausio – balandžio mėnesiais  bedarbių santykis su darbingo amžiaus gyventojais (DAG) skaičiuotas pagal 2017 m. sausio 1 d. DAG skaičių, o nuo gegužės mėnesio pagal 2018 m. sausio 1 d. DAG skaičių.
Close Menu