Rodiklis / Mėnuo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 vidutinis metinis
Bedarbių santykis su darbingo amžiaus gyventojais (proc.)
bendras 9,2 9,2 9,0 8,3
moterų 8,8 8,7 8,6 8,1
vyrų 9,7 9,6 9,4 8,4
jaunimo (16-29 m.) 5,9 5,8 5,6 5,0
jaunimo (16-24 m.) 4,5 4,5 4,3 3,8
Bedarbių sk. laikotarpio pabaigoje 159581 158706 155921 143002
Bedarbiai pagal lytį
moterys 76324 75617 75131 70505
vyrai 83257 83089 80790 72497
gyvenantys kaimo vietovėse 59789 59466 57726 52800
jaunimas (16-29 m.) 27847 27569 26391 23803
jaunimas (16-25 m.) 12860 12845 12102 10717
asmenys nuo 55 m. 40792 41196 41096 39006
neįgalieji, kuriems nustatytas 30-55 % darbingumo lygis (iki 2005 m. liepos 1 d. I-III invalidumo gr.) 10944 11073 10898 10568
iš jų neįgalieji, kuriems nustatytas 30-40 % darbingumo lygis (iki 2005 m. liepos 1 d. I-II invalidumo gr.) 1874 1951 1928 1938
neįgalieji, kuriems nustatytas 40-55 % darbingumo lygis 9070 9122 8970 8630
asmenys, pradedantys darbo veiklą pagal įgytą specialybę ar profesiją 2182 2129 2126 1844
ilgalaikiai bedarbiai iš viso 39965 40075 39806 36431
iš jų asmenys iki 25 m., kurių nedarbo trukmė 6 mėnesiai ir daugiau 1975 2253 2623 2684
asmenys nuo 25 m., kurių nedarbo trukmė 12 mėnesių ir daugiau 37990 37822 37183 33747
Pastaba. Sausio – balandžio mėnesiais  bedarbių santykis su darbingo amžiaus gyventojais (DAG) skaičiuotas pagal 2017 m. sausio 1 d. DAG skaičių, o nuo gegužės mėnesio pagal 2018 m. sausio 1 d. DAG skaičių.
Close Menu