Prisijungti   Registracija   English            

AKTYVIOS DARBO RINKOS POLITIKOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO EFEKTYVUMAS 2018 M. (PROC.)

Priemonės pavadinimasTrumpalaikis integracijos į darbo rinką efektyvumo vertinimasIlgalaikis integracijos į darbo rinką efektyvumo vertinimasTrumpalaikis registracijos rodiklis (buvęs dalyvis registravosi ar liko registruotas TDB)Ilgalaikis registracijos rodiklis (buvęs dalyvis registravosi ar liko registruotas TDB)
 Po 14 d.Po 3 mėn.Po 6 mėn.Po 12 mėn.Po 18 mėn.Po 24 mėn. Po 14 d.Po 3 mėn.Po 6 mėn.Po 12 mėn.Po 18 mėn.Po 24 mėn.
Bendras (parama mokymuisi ir remiamas įdarbinimas)46,559,963,849,144,843,5
Profesinis mokymas20,455,865,644,737,134,351,637,035,141,649,4
Pameistrystė55,369,766,044,717,2
Stažuotė25,247,551,225,077,258,244,275,0
Neformalaus švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas13,239,454,733,362,045,966,7
Įdarbinimas subsidijuojant72,764,557,353,148,245,58,715,417,120,618,014,0
Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas78,470,961,551,346,642,26,712,113,515,712,810,4

Priemonės pavadinimas

Ataskaitinis laikotarpis

Tiesioginės naudos rodiklis (proc.)

Po 36 mėn.

Po 48 mėn.

Savarankiško užimtumo rėmimas

2018 m.

84,8

90,2

Darbo vietų steigimo subsidijavimas

78,2

86,2

Vietinių užimtumo iniciatyvų projektai

90,6

82,9

Close Menu