Informavimas

Jeigu Jūs ieškote informacijos apie laisvas darbo vietas, padėtį darbo rinkoje ar norite įgyti paklausią darbo rinkoje kvalifikaciją, atvykite į teritorinę Užimtumo tarnybą ir Jums suteiksime informaciją visais su darbo rinka susijusiais klausimais. Užimtumo tarnybos informacija darbo ieškantiems asmenims teikiama: individualiai, grupėms, tiesiogiai ar nuotoliniu būdu (telefonu, el. paštu, internetu ir kt.).

Užimtumo tarnybos specialistai Jus informuos apie:

 • padėtį darbo rinkoje ir jos pokyčių prognozes;
 • laisvas darbo vietas ir pretendentams keliamus reikalavimus, darbo pobūdį, funkcijas ir apmokėjimo sąlygas;
 • profesijos pasirinkimą, joms keliamus reikalavimus, mokymosi ir studijų galimybes;
 • profesinį mokymą, kvalifikacijas, jų įgijimo, tobulinimo ir persikvalifikavimo sąlygas ir tvarką, kvalifikacijų paklausą ir jų poreikių prognozes;
 • darbo rinkos paslaugas ir jų teikimo tvarką;
 • užimtumo rėmimo priemones ir dalyvavimo jose sąlygas;
 • darbo paiešką (elektronines paslaugas, EURES), profesinės karjeros galimybes.

Jei šios informacijos norite ieškoti savarankiškai, Jūsų paslaugoms prie Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimų skyrių ar jų patalpose sukurti atviro informavimo padaliniai, Jaunimo darbo centrai, Užimtumo tarnybos atviro informavimo terminalai, informaciniai stendai. Užimtumo tarnybos interneto svetainėje Jūs galite pasinaudoti elektroninėmis paslaugomis. Jums siūlome didžiausią šalyje laisvų darbo vietų ir darbo ieškančiųjų asmenų duomenų bazę. Darbo pasiūlymus, kurie registruojami kiekvieną dieną, Jums patogiu laiku galite peržiūrėti Užimtumo tarnybos interneto svetainės skyriuje „Darbo paieška“.

Bendrasis konsultavimas

Jeigu Jums sunku konkuruoti darbo rinkoje, nes neturite profesijos, darbo praktikos, ilgai nedirbote ir praradote profesinius įgūdžius, klientų aptarnavimų skyrių specialistai, atsižvelgdami į Jūsų asmenines savybes ir darbo rinkos poreikius, gali pasiūlyti konsultavimo paslaugas, padėti Jums pasirinkti profesiją ar planuoti karjerą, patarti dėl darbo pakeitimo. Konsultavimo paslaugos teikiamos teritorinėje Užimtumo tarnyboje registruotiems darbo ieškantiems asmenims individualiai ir grupėms, tiesiogiai ar nuotoliniu būdu (telefonu, el.paštu, internetu ir kt.).

Teritorinės Užimtumo tarnybos specialistai įsiregistravusius darbo ieškančius asmenis konsultuos individualiai, padės:

 • išsiaiškinti galimybes konkuruoti darbo rinkoje ir priimti motyvuotą sprendimą dėl užimtumo tikslų;
 • apsispręsti dėl profesijos pasirinkimo, įgijimo ar persikvalifikavimo;
 • pasirinkti tinkamiausias aktyvios darbo rinkos politikos priemones ir darbo rinkos paslaugas.

Teritorinėse Užimtumo tarnybose teikiamos papildomos profesinio ar psichologinio konsultavimo paslaugos. Bedarbiai kartu su specialistu aptarę savo norus ir galimybes, sudaro individualų užimtumo veiklos planą.

Atsižvelgiant į klientų poreikius ir konkurencinių galimybių panašumus teritorinėse Užimtumo tarnybose teikiamos konsultavimo paslaugos grupėms. Užsiėmimuose Jūs galėsite lavinti darbo paieškos įgūdžius, apsispręsti dėl paklausios darbo rinkoje profesijos įgijimo, kvalifikacijos kėlimo ar savarankiškos veiklos organizavimo, susipažinti su verslo pradžios sąlygomis ir galimybėmis, mokytis planuoti profesinę karjerą, sužinoti apie padėtį darbo rinkoje. Įgiję pasitikėjimo savo jėgomis, sustiprinsite motyvaciją vėl pradėti dirbti ir įsitvirtinti darbo rinkoje.

Išsamesnę informaciją apie darbo rinką, Užimtumo tarnybos paslaugas, reglamentuojančius teisės aktus Jums suteiks Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyriaus specialistai.

Informavimas

Jeigu Jūs ieškote informacijos apie laisvas darbo vietas, padėtį darbo rinkoje ar norite įgyti paklausią darbo rinkoje kvalifikaciją, atvykite į teritorinę Užimtumo tarnybą ir Jums suteiksime informaciją visais su darbo rinka susijusiais klausimais. Užimtumo tarnybos informacija darbo ieškantiems asmenims teikiama: individualiai, grupėms, tiesiogiai ar nuotoliniu būdu (telefonu, el. paštu, internetu ir kt.).

Užimtumo tarnybos specialistai Jus informuos apie:

 • padėtį darbo rinkoje ir jos pokyčių prognozes;
 • laisvas darbo vietas ir pretendentams keliamus reikalavimus, darbo pobūdį, funkcijas ir apmokėjimo sąlygas;
 • profesijos pasirinkimą, joms keliamus reikalavimus, mokymosi ir studijų galimybes;
 • profesinį mokymą, kvalifikacijas, jų įgijimo, tobulinimo ir persikvalifikavimo sąlygas ir tvarką, kvalifikacijų paklausą ir jų poreikių prognozes;
 • darbo rinkos paslaugas ir jų teikimo tvarką;
 • užimtumo rėmimo priemones ir dalyvavimo jose sąlygas;
 • darbo paiešką (elektronines paslaugas, EURES), profesinės karjeros galimybes.

Jei šios informacijos norite ieškoti savarankiškai, Jūsų paslaugoms prie Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimų skyrių ar jų patalpose sukurti atviro informavimo padaliniai, Jaunimo darbo centrai, Užimtumo tarnybos atviro informavimo terminalai, informaciniai stendai. Užimtumo tarnybos interneto svetainėje Jūs galite pasinaudoti elektroninėmis paslaugomis. Jums siūlome didžiausią šalyje laisvų darbo vietų ir darbo ieškančiųjų asmenų duomenų bazę. Darbo pasiūlymus, kurie registruojami kiekvieną dieną, Jums patogiu laiku galite peržiūrėti Užimtumo tarnybos interneto svetainės skyriuje „Darbo paieška“.

Bendrasis konsultavimas

Jeigu Jums sunku konkuruoti darbo rinkoje, nes neturite profesijos, darbo praktikos, ilgai nedirbote ir praradote profesinius įgūdžius, klientų aptarnavimų skyrių specialistai, atsižvelgdami į Jūsų asmenines savybes ir darbo rinkos poreikius, gali pasiūlyti konsultavimo paslaugas, padėti Jums pasirinkti profesiją ar planuoti karjerą, patarti dėl darbo pakeitimo. Konsultavimo paslaugos teikiamos teritorinėje Užimtumo tarnyboje registruotiems darbo ieškantiems asmenims individualiai ir grupėms, tiesiogiai ar nuotoliniu būdu (telefonu, el.paštu, internetu ir kt.).

Teritorinės Užimtumo tarnybos specialistai įsiregistravusius darbo ieškančius asmenis konsultuos individualiai, padės:

 • išsiaiškinti galimybes konkuruoti darbo rinkoje ir priimti motyvuotą sprendimą dėl užimtumo tikslų;
 • apsispręsti dėl profesijos pasirinkimo, įgijimo ar persikvalifikavimo;
 • pasirinkti tinkamiausias aktyvios darbo rinkos politikos priemones ir darbo rinkos paslaugas.

Teritorinėse Užimtumo tarnybose teikiamos papildomos profesinio ar psichologinio konsultavimo paslaugos. Bedarbiai kartu su specialistu aptarę savo norus ir galimybes, sudaro individualų užimtumo veiklos planą.

Atsižvelgiant į klientų poreikius ir konkurencinių galimybių panašumus teritorinėse Užimtumo tarnybose teikiamos konsultavimo paslaugos grupėms. Užsiėmimuose Jūs galėsite lavinti darbo paieškos įgūdžius, apsispręsti dėl paklausios darbo rinkoje profesijos įgijimo, kvalifikacijos kėlimo ar savarankiškos veiklos organizavimo, susipažinti su verslo pradžios sąlygomis ir galimybėmis, mokytis planuoti profesinę karjerą, sužinoti apie padėtį darbo rinkoje. Įgiję pasitikėjimo savo jėgomis, sustiprinsite motyvaciją vėl pradėti dirbti ir įsitvirtinti darbo rinkoje.

Išsamesnę informaciją apie darbo rinką, Užimtumo tarnybos paslaugas, reglamentuojančius teisės aktus Jums suteiks Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyriaus specialistai.

 

© Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Biudžetinė įstaiga. Geležinio Vilko g. 3A, LT-03131, Vilnius Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190766619

Bendrasis konsultacijų numeris 1883 (+370) 5 250 0883
Faks.: (8 5) 236 0788, (8 5) 274 5883
El. paštas: info@uzt.lt, eures@uzt.lt
Cituojant būtina nurodyti šaltinį.

Close Menu