Vietinių užimtumo iniciatyvų projektai (toliau – VUI) – tai naujų darbo vietų steigimo projektai.

Šios programos tikslas – sutelkti vietos bendruomenės ir socialinių partnerių pastangas didinti atskirų regionų gyventojų užimtumą bei vystyti vietos socialinę ekonominę infrastruktūrą.

Bendrosios nuostatos

 

Išsamią informaciją teikia Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyriaus.

Svarbu žinoti!

VUI projektai įgyvendinami teritorijose, kuriose bedarbių dalis, skaičiuojant nuo darbingo amžiaus gyventojų, projektų įgyvendinimo laikotarpiu yra didesnė negu vidutiniškai šalyje. Įgyvendinant VUI projektus, turi būti steigiamos darbo vietos, kurioms užimti keliami reikalavimai atitinka bent vieną iš šių kriterijų:

  • atitinka atrankos paskelbimo dieną teritorinėje Užimtumo tarnyboje registruotų bedarbių turimas kvalifikacijas ir (ar) kompetencijas arba (ir) turimą darbo patirtį;
  • reikalingą kvalifikaciją arba (ir) kompetenciją bedarbiai galės įgyti iki paraiškoje nurodytos darbo vietos įsteigimo datos.

Dokumentų formos, susijusios su priemonės organizavimu:

Paraiškos kokybės vertinimo forma (14 priedas)

Pažymos apie atitikimą LR užimtumo įstatymo nurodytiems reikalavimams forma

Priemonės įgyvendinimo metinės ataskaitos forma

Projekto teikėjo atitikties URPĮS aprašo reikalavimams įvertinimo forma (13 priedas)

Veiklos finansinės ataskaitos forma

VUI projekto įgyvendinimo sutarties forma (15 priedas)

VUI projekto paraiškos gauti subsidijai forma (12 priedas)

 

© Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Biudžetinė įstaiga. Geležinio Vilko g. 3A, LT-03131, Vilnius Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190766619

Bendrasis konsultacijų numeris 1883
(+370) 5 250 0883
Faks.: (8 5) 236 0788, (8 5) 274 5883
El. paštas: info@uzt.lt, eures@uzt.lt
Cituojant būtina nurodyti šaltinį.

Close Menu